Beslutningsforum 20. november:

FORNØYD: – Dette gir håp for de få pasienter som ikke har effekt i dag, sier medisinsk direktør Tarje Bergdahl i Novartis Norge.

Leukemi: Pasienter får tilgang på ny behandling – Spesielt gledelig

Beslutningsforum vedtok mandag å innføre legemidlet Scemblix fra Novartis som behandling av en undergruppe av pasienter med kronisk myelogen leukemi (KML). – Dette gir håp, sier medisinsk direktør Tarje Bergdahl i Novartis Norge.

Publisert Sist oppdatert

Mandag 20. november hadde Beslutningsforum nok et møte der det ble tatt avgjørelser om hvorvidt legemidler skal innføres i spesialisthelsetjenesten eller ikke. 

Til tross for at tre av fire saker fikk nei på mandag, ble det likevel et lysglimt:

Beslutningsforum vedtok nemlig å innføre medisinen Scemblix (askiminib) som behandling av såkalt Philadelphia- kromosom-positiv kronisk myelogen leukemi i kronisk fase (Ph+KML-KF). Pasientene som er aktuelle for behandlingen er tidligere behandlet med to eller flere tyrosinkinasehemmere (TKIer), hvor rimeligere tyrosinkinasehemmere ikke er egnet. 

Gjelder et fåtall pasienter

Cirka 80 pasienter diagnostiseres med KML i Norge hvert år, og godkjenningen gjelder for et fåtall av disse pasienten. 

Kronisk myelogen leukemi (KML) er ifølge Store Medisinske Leksikon en type blodkreft (leukemi) som utgår fra en blodstamcelle som kan bli til granulocytter, røde blodceller,S blodplater og lymfocytter. Vanligvis er det en økning av nøytrofile granulocytter og forstadier av disse ved KML.

Tarje Bergdahl, medisinsk direktør i Novartis Norge, sier i en uttalelse fra selskapet at noen pasienter med KML i dag opplever at behandlingen de står på ikke har tilstrekkelig effekt, og at de får bivirkninger som i stor grad påvirker deres hverdag og reduserer livskvalitet. 

– Derfor er det spesielt gledelig at legene nå får muligheten til å tilby sine pasienter en behandling med en virkningsmekanisme som angriper kreftcellene på en helt ny måte. Dette gir håp for de få pasienter som ikke har effekt i dag, og for de pasientene som i dag lever med plagsomme bivirkninger, sier Bergdahl.

Medisinske gjennombrudd

Beslutningen om innføring gjelder ifølge den medisinske direktøren et fåtall pasienter i Norge, men han påpeker at dette likevel er svært viktig for de som er rammet av denne formen av sykdommen. 

– Tidligere var KML en dødsdom, men med et medisinsk gjennombrudd fra Novartis for om lag 20 år siden, samt andre behandlinger, lever de fleste pasientene nå med dette som en kronisk sykdom. Med den nyskapende behandlingen som ble godkjent av Beslutningsforum i dag vil noen flere pasienter få tilbud om effektiv behandling og muligheten for bedret livskvalitet, sier Bergdahl.

Powered by Labrador CMS