Beslutningsforum som ledes av administrerende direktør i Helse Vest Inger Cathrine Bryne innførte i dag MS-medisinen Kesimpta. Bjørn Egil Vikse er fagdirektør i Helse Vest og Beslutningsforums fremste fagrådgiver.

Beslutningsforum sier ja til MS-medisinen Kesimpta

Etter to avslag i Beslutningsforum ble det i dag klart at Kesimpta (ofatumumab) innføres fra 1. april 2023. Legemidlet kan administreres av pasienten selv.

Publisert Sist oppdatert

Kesimpta er en medisin til behandling av voksne med relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS). Vedtaket legger til grunn at medikamentet kan brukes når annet, rimeligere anti-CD20 antistoff er vurdert uegnet.

Motbud

Beslutningsforum hadde Kesimpta oppe til vurdering i det månedlige møtet mandag 13. februar. Da fant de grunn til å trekke saken, og ba Sykehusinnkjøp gi et motbud til Novartis, skriver Beslutningsforum i en pressemelding. Det gjorde Sykehusinnkjøp, og saken ble raskt klar til beslutning i etterkant av dette. Dermed kunne den vurderes og avgjøres skriftlig mandag 20. februar.

– Vi behandlet denne skriftlig, fordi det gir raskest mulig tilgang til medisinen for pasientene. Dette var en sak som opprinnelig skulle opp mandag for en uke siden. Når den ble avklart så kort tid i etterkant av møtet denne måneden, valgte vi å la den gå til vurdering nå - som en oppfølging etter møtet som var for en uke siden, sier Inger Cathrine Bryne.

Det er Novartis som har utviklet Kesimta og daglig leder i Novartis Norge Veronika Barrabés er glad for beslutningen.

Administreres av pasienten

– Dette er en viktig beslutning for alle de som er rammet av relapserende MS, og som nå får tilgang til et nytt høyeffektivt legemiddel som enkelt kan administreres av pasienten selv. MS er en uforutsigbar kronisk sykdom som angriper hjernen og ryggmargen til pasienten, og som dermed kan ha stor påvirkning på dagliglivet til pasienter og deres familie. Det er viktig å starte tidlig med behandling for å unngå funksjonstap, sier daglig leder i Novartis Norge Veronika Barrabés.

– Nevrologiske tilstander, som MS, er et viktig satsingsområde for Novartis. Legene har i lengre tid etterspurt flere verktøy for å behandle MS, og nå får de endelig større valgmulighet. Dette er tredje gangen behandlingen er oppe til vurdering i Beslutningsforum. Første vurdering skjedde i mai 2021, sier hun.

Hun forteller at det er en stor fordel at pasienten selv kan ta høyeffektiv medisin hjemme da dette kan frigjøre svært knappe ressurser på sykehusavdelingene. – Annen anti-CD20 behandling finnes kun gjennom infusjon der pasienten må møte opp på sykehuset for en behandling som tar fem timer to ganger i året og krever involvering av helsepersonell. Dermed svarer innføringen av Kesimpta svært godt på utfordringene helsekommisjonen har pekt på, og det er i samsvar med hva Kjerkol påpekte i sin sykehustale der hun etterlyser frigjøring av ressurser i helsevesenet, sier Barrabés.

Powered by Labrador CMS