– For Merck er dette av viktig strategisk betydning som del av vår ambisjon om å bli en sterkere aktør innen kreftbehandling, sier Kristin Svanqvist
Head of Market Access & External Affairs.
– For Merck er dette av viktig strategisk betydning som del av vår ambisjon om å bli en sterkere aktør innen kreftbehandling, sier Kristin Svanqvist Head of Market Access & External Affairs.

Merck og Pfizer går hver sin vei

Et niårig partnerskap mellom Merck KGaA og Pfizer i utvikling og salg av kreftlegemidlet Bavencio er over. – Det varsler at vi nå styrker vårt fokus på kreftområdet, sier Kristin Svanqvist som er Head of Market Access & External Affairs i Merck.

Publisert

Fra 20 juni tar Merck KGaA over fullt eierskap til immunsjekkpunkthemmeren Bavencio (avelumab) når duoen har bestemt seg for å avslutte sitt vellykkede partnerskap.

– For norske pasienter og leger vil dette oppkjøpet ikke medføre noen endringer, men for Merck er dette av viktig strategisk betydning som del av vår ambisjon om å bli en sterkere aktør innen kreftbehandling, sier Svanqvist.

Fra da av vil Merck håndtere all utvikling, produksjon og global kommersialisering av immunterapien og gi Pfizer en royalty på 15 % av nettosalget.

De pågående Bavencio-studiene vil fortsatt gjennomføres i tandem, men Merck vil ta full kontroll på nye studier som igangsettes.

Utrolig reise

– Dette har vært en utrolig reise for oss, sier Merck KGaAs administrerende direktør Belén Garijo i en pressemelding. Han legger til at takket være partnerskapet med Pfizer er selskapet nå veldig godt posisjonert for å fortsette å tilby kreftlegemidlet til pasientene.

Det er Merck som oppdaget Bavencio, men valgte i 2014 å inngå en avtale med Pfizer der de to selskapene sammen videreutviklet legemidlet og delte salgsinntektene.

Siden den gang har Bavencio blitt standardbehandlingen for førstelinje vedlikeholdsbehandling av pasienter med lokalavansert eller metastatisk urotelialt karsinom som ikke har progrediert etter platinabasert kjemoterapi. Dessuten er Bavencio i kombinasjon med Inlyta (aksitinib) indisert for førstelinjebehandling av voksne pasienter med avansert nyrecellekarsinom. Det har også indikasjon som monoterapi for behandling av voksne pasienter med metastatisk merkelcellekarsinom (MCC).

Beslutningsforum har innført Bavencio til behandling av urotelialt karsinom og merkelcellekarsinom, men ikke i behandlingen av nyrecellekarsinom.

Powered by Labrador CMS