ELCC 2023:

OUS-lege med norsk forskningsbidrag om lungekreftpasienter med hjernemetastaser

ELCC: Astrid Telhaug Karlsson, onkolog og doktorgradsstipendiat ved Oslo universitetssykehus, presenterte på ELCC-kongressen en poster fra en kohortstudie om strålebehandling av hele hjernen til pasienter med ikke-småcellet lungekreft og multiple hjernemetastaser.

Publisert

ELCC, KØBENHAVN (HealthTalk): HealthTalk møtte fredag Telhaug Karlsson foran poster 142P på posterområdet på Bella Center i København. Der presenterte hun Norges eneste forskningsbidrag på den europeiske lungekreftkongressen ELCC. Telhaug Karlsson er førsteforfatter, og OUS-onkolog Olav Erich Yri har vært veileder og er andreforfatter.

– Det jeg presenterer er resultater fra den store hjernemetastase-studien, som inkluderte pasienter fra slutten av 2017 og helt til mars 2021. Vi inkluderte pasienter som fikk påvist hjernemetastaser fra ulike solide svulster. I mitt doktorgradsarbeid fokuserer jeg på pasientene med ikke-småcellet lungekreft, sier Telhaug Karlsson til HealthTalk.

Kort overlevelse

På ELCC-posteren viser Telhaug Karlsson hvordan det har gått med de pasientene som har fått strålebehandling av hele hjernen, såkalt «whole brain radiotherapy» (WBRT), og overlevelse sett i forhold til allmenntilstand, altså ECOG-status, som gjerne brukes innenfor onkologien for å klassifisere pasientene.

Ifølge Telhaug Karlsson har strålebehandling av hel hjerne blitt mye brukt som behandling av pasienter med ikke-småcellet lungekreft med multiple hjernemetastaser, men det er kjent at pasienter med dårlig allmenntilstand har kort overlevelse.

Den prospektive kohortstudien inkluderte 141 slike pasienter, der alle hadde fått strålebehandling som innledende behandling. Kliniske og behandlingsrelaterte data ble samlet inn hver tredje måned i opp til to år. Median totaloverlevelse (mOS) ble kalkulert fra start av strålebehandling til siste oppfølging i oktober 2022.

Median overlevelse var to måneder etter WBRT. Etter WBRT hadde pasienter med ECOG 2 og ECOG 3-4 samme mOS - én måned. Multivariate analyser viser at progressiv sykdom utenfor hodet også er assosiert med kort overlevelse.

– Bør være varsomme i behandlingen

Konklusjonen er at pasientene med ECOG 2 hadde like dårlig mOS etter WBRT som pasienter med ECOG 3-4. Derfor anbefaler studieforfatterne, basert på dataene fra studien, å ikke gi WBRT til pasienter med ECOG 2 eller verre.

– Vi vet at disse pasientene har kort overlevelse, og vi bør være varsomme i behandlingen av dem. Spesielt gjelder dette bestråling av hele hjernen, fordi dette påfører pasientene bivirkninger, samtidig som de har kort overlevelse, utdyper OUS-onkologen.

Hun mener onkologene må tenke seg godt om, og kanskje la være å strålebehandle pasienter med ikke-småcellet lungekreft, hjernemetastaser og ECOG-status på 2 eller høyere.

– Disse pasientene bør få god palliativ oppfølging, slik at de får god livskvalitet mot slutten av livet.

– Dette har vært et langvarig prosjekt. Hva er veien videre nå?

– Vi jobber med å publisere data fra studien, og vi har også blant annet livskvalitetsdata som kommer senere. Pasientene har fylt ut livskalitetsskjemaer fra inklusjon i studien og hver måned videre. Det er unikt for denne studien. Det skal vi jobbe videre med, og så får vi se om det er noe der som kan hjelpe oss i beslutningsprosessene når det gjelder behandling av disse pasientene. Fokuset er jo at pasientene skal ha det best mulig.

– Du er eneste norske representant som presenterer forskning på kongressen. Hva tenker du om det?

– Det burde være flere her, ingen tvil! sier Telhaug Karlsson kort og kontant.

Powered by Labrador CMS