HAR TROEN: – rPFS-resultatene fra Talapro-2, som virker å være de lengst observerte i en randomisert studie i denne settingen, demonstrerer potensialet for at Talzenna-Xtandi-kombinasjonen kan bli en ny standardbehandling, sier utviklingsdirektør for onkologi og sjeldne sykdommer i Pfizer, Chris Boshoff

Talzenna-Xtandi-kombo mot prostatakreft: – Potensial som ny standardbehandling

Fase 3-studien Talapro-2 viser at kombinasjonbehandlingen medførte 37 prosent reduksjon i risiko for sykdomsprogresjon eller død i menn med metastatisk, kastrasjonsresistent prostatakreft.

Publisert

Resultatene og dataene fra studien ble presentert på konferansen ASCO GU som en late breaking-presentasjon i forrige uke.

Signfikant og klinisk meningsfull forbedring

Talazoparib (Talzenna) er en oral såkalt poly ADP-ribose polymerasehemmer (PARP-hemmer) fra Pfizer. Medikamentet ble i studien evaluert i kombinasjon med enzalutamide (Xtandi), en såkalt androgen reseptorhemmer fra legemiddelselskapet Astellas.

Legemiddelkombinasjonen demonstrerte statistisk signfikant og klinisk meningsfull forbedring i radiografisk progresjonsfri overlevelse (rPFS), sammenlignet med placebo pluss Xtandi, i menn med metastatisk, kastrasjonsresistent prostatakreft (mCRPC), med eller uten homolog rekombinasjons reparerings (HRR) genmutasjon.

Blir prioritert av FDA

I tillegg til at studieresultatene publiseres, har amerikanske legemiddelmyndigheter (FDA) innvilget Priority Review-status til Pfizers søknad om bruk av legemiddelkombinasjonen for menn med mCRPC. Priority Review kan gis til medisiner kan kan gi signfikant forbedring i behandling, eller gi behandling der det i dag ikke finnes adekvate terapier. Det er forventet at Pfizer vil få svar på søknaden i løpet av året.

Neeraj Agarwal, professor i onkologi og Presidential Endowed Chair of Cancer Research ved Huntsman Cancer Institute ved universitetet i Utah, USA, var hovedutprøver i studien. Han sier i en kommentar at nye hormonterpaier dramatisk har forandret utfallet for pasienter med mCRPC gjennom det siste tiåret, og at resultatene fra Talapro-2-studien viser at man ved å legge talazoparib til den eksisterende standardbehandling får signifikant klinisk tilleggseffekt.

– I tillegg til å forsinke sykdomsprogresjonen, forsinket også denne kombinasjonen prostataspesifikk antigenprogresjon, og tiden til kjemoterapi, uten at bivirkninger påvirket pasientens livkvalitet. Talapro-2-resultatene støtter opp under potensialet denne behandlingskombinasjonen har for å bli praksisendrende, med sterke, svært konsistent effekt og observasjoner i mCRPC-pasienter, både med og uten HRR-genmutasjoner, og på tvers av klinisk relevante subpopulasjoner, sier Agarwal i en uttalelse fra Pfizer.

– Kan bli ny standardbehandling

Chris Boshoff, utviklingsdirektør for onkologi og sjeldne sykdommer i Pfizer Global Product Development, sier i en uttalelse ar pasienter med mCRPC trenger nye behandlingstilnærminger som kan forbedre utfall.

– rPFS-resultatene fra Talapro-2, som virker å være de lengst observerte i en randomisert studie i denne settingen, demonstrerer potensialet for at Talzenna-Xtandi-kombinasjonen kan bli en ny standardbehandling.

Powered by Labrador CMS