– Vi blir spesielt oppmuntret av dataene som indikerer at Vabysmo kan stabilisere blodkar og redusere væske i retina. Væskekontroll er essensielt når det kommer til optimalt sentralsyn, som brukes til hverdagsaktiviteter som lesing og bilkjøring, sier Levi Garraway, medisinsk direktør og sjef for global produktutvikling i Roche.
– Vi blir spesielt oppmuntret av dataene som indikerer at Vabysmo kan stabilisere blodkar og redusere væske i retina. Væskekontroll er essensielt når det kommer til optimalt sentralsyn, som brukes til hverdagsaktiviteter som lesing og bilkjøring, sier Levi Garraway, medisinsk direktør og sjef for global produktutvikling i Roche.

Roche med nye data fra øye-porteføljen - nye og positive funn for Vabysmo

Nye data fra Roche sine utprøvende og godkjente øyebehandlinger presenteres gjennom 30 «abstracts» på oftalmologi-kongressen ARVO senere i april. Dette inkluderer blant annet «real world data» på Vabysmo mot «våt» aldersrelatert makulaødem (nAMD).

Publisert

Forskningsfunnene skal presenteres på den årlige kongressen 2023 Association for Research in Vision and Ophtalmology (ARVO) Annual Meeting, som går av stabelen i New Orleans i USA 23-27.april.

Stabiliserer blodkar og reduserer væske i retina

Oppdateringene inkluderer post-hoc-data fra fase 3-studier med faricimab (Vabysmo), som støtter opp under legemidlets evne til inntørking av retinalvæske hos pasienter med neovaskulær eller «våt» aldersrelatert makulaødem (nAMD) og diabetisk makulaødem (DME).

– Bredden av dataene vi presenterer på ARVO demonstrerer vår stadige forpliktelse til å bevare synet til personer med potensielt blindende retinaltilstander. Vi blir spesielt oppmuntret av dataene som indikerer at Vabysmo kan stabilisere blodkar og redusere væske i retina. Væskekontroll er essensielt når det kommer til optimalt sentralsyn, som brukes til hverdagsaktiviteter som lesing og bilkjøring, sier Levi Garraway, medisinsk direktør og sjef for global produktutvikling i Roche, i en kommentar fra selskapet.

Positivt innen både AMD og DME

Post hoc-analysen fra doseringsperioden i «head-to-head» fase 3-studiene TENAYA og LUCERNE tyder ifølge Roche på at behandling med Vabysmo gir bedre inntørkning av retinalvæske, sammenlignet med VEGF-hemmeren aflibercept, i personer med nAMD.

I tillegg støtter post hoc-analysen fra doseringsperioden i «head-to-head-» fase 3-studiene YOSEMITE og RHINE opp under Vabysmos positive påvirkning på makulær blodkarslekkasje, sammenlignet med aflibercept, i personer med DME. Utfallene inkluderte makulalekkasje-området og andelen av pasienter med minmal til ingen makulalekkasje - to viktige markørerer for vaskulær stabilitetet. En annen analyse fra de to studiene tyder også ifølge Roche på at Vabysmo reduserer retinalvæske, sammenlignet med aflibercept, i personer med DME.

I tillegg kommer selskapet med «real world evidence» (RWE) på behandlingsmønstre og utfall for Vabysmo. To RWE-studier med Vabysmo, i både nAMD og DME, viser ifølge Roche at pasienter utvidet doseringsintervallene tidlig i behandlingen samtidig som de vedlikeholdt eller forbedret synet. Majoriteten av pasientene klarte å utvide behandlingsintervallet i løpet av perioden for de fire innledende dosene med Vabysmo. Behandlingsintervallene ble kategorisert som «utvidet» dersom intervallene var på mer enn seks uker mellom hver behandling.

Lovende fase 1-data på IL-6-hemmer

Selskapet skal også presentere de første fase 1-dataene på deres utprøvende interleukin-6 (IL-6)-hemmer mot såkalt uveitisk makulaødem (UME). Ifølge Roche tyder dataene fra studien på at det monoklonale antistoffet kan forbedre synsskarpheten hos pasienter med UME. Ifølge Roche spiller IL-6-signalveien en viktig rolle i utviklingen og progresjonen av UME, da den styrker blodkarslekkasje og inflammasjon.

UME er en komplikasjon av uveitt, som er en form for øyebetennelse. Tilstanden resulterer i akkumulering av væske i makula, og kan lede til signifikant synssvekkelse og synstap. Uveitt er sjelden, med mellom 6-12 tilfeller per 10 000 personer globalt, og omtrent en tredel av disse personenen igjen får UME.

Nylig startet Roche opp to fase 3-studier på UME, basert på de lovende fase 1-dataene på sikkerhet og effekt. De første pasientene har allerede blitt behandlet i Meerkat- og Sandcat-studiene. Selskapet evaluerer også den utprøvende IL-6-hemmeren i DME.

Powered by Labrador CMS