Legemiddelstatistikk 2022:

– Fylkesstatistikken er en påminnelse om hva som vil skje med legemiddelbruken i årene fremover. I løpet av noen år vil hele landet ha en befolkningssammensetning som ligner den Innlandet har i dag, med en vesentlig større andel eldre. Da vil behovet for legemiddelbehandling øke kraftig, sier Jostein Soldal i Apotekforeningen.

Innlandet og Nordland brukte mest reseptlegemidler i 2022

Det er innbyggerne i Innlandet som i gjennomsnitt brukte mest reseptpliktige legemidler i 2022, etterfulgt av Nordland og Viken.

Publisert Sist oppdatert

I Innlandet brukte innbyggerne 15 prosent flere legemiddeldoser enn landsgjennomsnittet, viser Legemiddelstatistikken 2022 fra Apotekforeningen.

Apotekstatistikken viser også at vi bruker mer legemidler enn noen gang. I 2022 brukte befolkningen reseptpliktige legemidler for 31,8 milliarder kroner. I gjennomsnitt brukte hver nordmann 1,6 legemiddeldoser hver dag. Legemiddelbruken økte med nesten tre prosent i fjor.

Befolkningen i Oslo bruker færrest reseptlegemidler, mens rogalendingene og trønderne ligger på plassene over.

Apotekforeningen forteller at årsaken til forskjeller i legemiddelbruken skyldes alderssammensetningen.

Det er en nær sammenheng mellom alder og legemiddelbruk, der de eldste trenger mye mer behandling med legemidler enn de yngre. I Innlandet er mer enn en av fem innbyggere over 65 år, mens bare en av åtte i Oslo er i denne aldersgruppen, påpeker Apotekforeningen.

Hele Norge blir som Innlandet

– Fylkesstatistikken er en påminnelse om hva som vil skje med legemiddelbruken i årene fremover. I løpet av noen år vil hele landet ha en befolkningssammensetning som ligner den Innlandet har i dag, med en vesentlig større andel eldre. Da vil behovet for legemiddelbehandling øke kraftig, sier Jostein Soldal i Apotekforeningen.

Rogaland er det fylket som har hatt størst økning i legemiddelbruken per innbygger fra 2021 til 2022.

Rogaland har den nest yngste befolkningen, og bruker nest minst legemidler. Rogaland er imidlertid det fylket som har hatt størst økning i legemiddelbruken pr innbygger fra 2021 til 2022, med en økning på 4,5 prosent.

Flere eldre betyr at forbruket øker

I perioden fra 2012 til 2022 har forbruket av reseptpliktige legemidler økt med 27 prosent per innbygger. Den viktigste forklaringen på denne økningen er endret alderssammensetning i befolkningen. Eldre mennesker bruker vesentlig mer legemidler enn yngre. Fra 2012 til 2022 har folketallet i Norge økt med 9 prosent, mens befolkningen over 70 år har økt med 36 prosent.

Det mest brukte reseptlegemiddelet i Norge er atorvastatin, som brukes mot forhøyet kolesterol. Bruken av atorvastatin har økt med ni prosent i 2022. Blodproppforebyggende acetylsalisylsyre er nest mest brukt, mens kandesertan mot høyt blodtrykk er nummer tre. Deretter følger smerte- og febernedsettende paracetamol. Fire av de fem mest bruke legemidlene brukes for hjerte- og karrelaterte sykdommer.

Det er relativt små forskjeller i hvilke legemidler som ligger på topp i forbruk mellom fylkene.

Dyrest legemiddelbruk i Agder

Innbyggerne i Agder har den dyreste legemiddelbruken, fulgt av Innlandet og Vestfold og Telemark. I alle disse fylkene brukes det i snitt legemidler for over 6 100 kroner pr innbygger, mens gjennomsnittet for hele landet er 5 900 kroner.

Powered by Labrador CMS