GLAD: Overlege Anna-Maria Hoffmann-Vold

Glad for at Beslutningsforum vil tilby ny behandling til pasienter med dødelig lungesykdom

Beslutningsforum ga mandag grønt lys til at 400 pasienter med kronisk lungefibrose kan ta i bruk legemidlet Ofev. – Gledelig, sier overlege Anna-Maria Hoffmann-Vold fra Revmatologisk avdeling på Oslo Universitetssykehus.

Publisert Sist oppdatert

Ofev (nintedanib) har siden 2020 vært det eneste legemidlet med godkjent indikasjon for behandling av kronisk lungefibrose. Legemidlet har i en tid vært tatt i bruk i Sverige, Danmark og Finland, men en godkjenning fra Beslutningsforum har latt vente på seg.

I september i fjor sa Beslutningsforum nei til å innføre behandlingen. Det fikk overlege Anna-Maria Hoffmann-Vold fra Revmatologisk avdeling på Oslo Universitetssykehus til å reagere. – Jeg ble veldig skuffet og rett og slett litt sint på vegne av mine pasienter. De hadde trengt å få ta i bruk den eneste effektive behandlingen, sa overlegen til HealthTalk etter avslaget.

Ny prisrabatt

Begrunnelsen til Beslutningsforum var at prisen var for høy i forhold til den dokumenterte nytten. Etter det har Sykehusinnkjøp vært i nye prisforhandlinger med Boehringer Ingelheim. Prisrabatten har åpenbart vært tilstrekkelig til at Beslutningsforum på mandag kunne si ja til at norske pasienter kan starte behandlingen.

Mandag innførte Beslutningforum Ofev til behandling av pasienter med kronisk lungefibrose

– Gledelig, sier Anna-Maria Hoffmann-Vold. – Så langt har det på grunn av refusjonssituasjonen kun vært begrenset bruk av nintedanib ved indikasjon. Pasienter med PF-ILD, progressiv lungefibrose uavhengig av grunnsykdom har inntil nå ikke hatt noen behandlingsmuligheter med godkjent indikasjon. Vi har forskjellige immundempende behandlingsmuligheter tilgjengelig, med delvis effekt når det gjelder å bremse sykdomsutvikling og redusere mortalitet, men det er et stort behov for flere behandlingsmuligheter av lungefibrose. Ofev er et nytt angrepspunkt ved denne alvorlige tilstand, og er første med godkjent indikasjon og refusjon, sier hun.

– Det er gledelig at INBUILD-studien som inkluderte et bredt spekter av pasienter ble gjennomført. Studien viste for første gang dokumentert effekt for pasienter med PF-ILD i en stor randomisert studie, avslutter Hoffmann-Vold.

Arrdannelse i lungene og tidlig død

Sykdommen medfører unormal arrdannelse i lungene. Arrvevet gjør at lungene blir stivere og mindre elastiske, og når lungene ikke er i stand til å utvide seg i samme grad som tidligere, får pasienten mindre volum å puste med. Siden pasientene taper lungefunksjon over tid, vil de oppleve en stadig forverring av åndenød, redusert livskvalitet og ha risiko for tidlig død.

Symptomene kommer nesten alltid «snikende» eller er lenge fraværende. Kort pust ved anstrengelse kombinert med tørrhoste er hovedsymptomene.

Legemiddelet bremser progresjon av kroniske fibroserende interstitielle lungesykdommer med en progressiv fenotype (PF-ILD) hos voksne pasienter ved å redusere det årlige tapet av lungefunksjon med 57 prosent, samt ved å redusere risikoen for akutte eksaserbasjoner.

Behandling med Ofev gjør dermed at pasientene kan beholde lungefunksjonen lenger enn dersom de ikke får denne behandlingen.

– Boehringer Ingelheim jobber kontinuerlig med innovasjon og utvikling av nye legemidler. Vi er glade for at denne innovasjonen endelig kommer norske pasienter med PF-ILD til gode slik tilfellet er for pasienter i våre nordiske naboland som allerede har tilgang, sier Sona Tvrdonova, som er medisinsk direktør for Danmark og Norge i Boehringer Ingelheim i en pressemelding.

Powered by Labrador CMS