RAMMER 70 MILLIONER: Retinal veneokklusjon, populært kalt blodpropp i øyet, er sammen med våt AMD og diabetisk makulaødem noen av de ledende årsakene til synnstap globalt. Med nye positive fase 3-data kan legemiddelselskapet Roche være på vei mot å bli godkjent behandling av alle tre øyelidelsene.

Roche-medisin forbedret syn hos pasienter med blodpropp i øyet

Faricimab (Vabysmo), det første bispesifikke antistoffet godkjent for øyebehandling, møtte i fase 3-studiene Balaton og Comino sine primærendepunkt, og var ikke-underlegen til aflibercept (Eylea) fra Bayer i behandlingen av pasienter med retinal veneokklusjon.

Publisert Sist oppdatert

Selskapet jager nå etter sin tredje godkjente indikasjon for faricimab.

Dersom dataene leder til godkjenning som behandling av retinal veneokklusjon (RVO) (blodpropp i øyet red.anm.), vil det ble Roche sin tredje godkjente indikasjon for farcimab. Legemidlet er allerede godkjent i mer enn 50 land som behandling av neovaskulær eller «våt» aldersrelatert makuladegenerasjon (våt AMD) og diabetetisk makulaødem.

12. desember i fjor var legemidlet oppe til vurdering i Beslutningsforum for nye metoder, den gangen for indikasjonen diabetisk makulaødem. Den gangen fikk medisinen nei på grunn av det Beslutningsforum mente var for høy pris sammenlignet med andre godkjente behandlingsalternativ. Det er forventet at faricimab skal vurderes igjen i Belsutningsforum i løpet av året, for én eller flere indikasjoner.

Bedre syn og redusert væske

De to globale fase 3-studiene evaluerte faricimab som behandling av makulaødem (væskeansamling under macula på netthinnen red.anm.) grunnet grenarterieokklusjon (BRVO) og sentralarterieokklusjon (CRVO). Behandlingsperioden var 24 uker.

Studieresultatene viser at behandling med faricimab resulterte i tidlig og vedlikeholdt forbedring i syn. Dermed møtte studien sitt primære endemål, som var ikke-underlegen forbedring på synsskarphet, sammenlignet med behandling med aflibercept. I tillegg demonstrerte faricimab hurtig og robust inntørkning av retinalvæske fra baseline (uke 0 i studien red.anm.)

– Redefinere standarbehandlingen

Levi Garraway, medisinsk direktør og sjef for global produktutvikling i Roche, sier i en kommentar at de lovende resultatene styrker Vabysmos potensial som et nytt behandlingsalternativ for personer som opplever synstap assosiert med retinal veneokklusjon.

– Ettersom disse positive dataene fortsetter å genereres, har vi sterk tro på at Vabysmo kan redefinere standardbehandlingen for flere typer av retinale tilstander som kan forårsake blindhet, sier han i en uttalelse.

Til sammen påvirker øyelidelsene våt AMD, diabetisk makulaødem og RVO rundt 70 millioner mennesker globalt, og de er blant de ledende årsakene til synstap.

Roche planlegger nå å sende inn dataene fra Balaton- og Comino-studiene med mål om godkjenning av faricimab som behandling av makulaødem grunnet RVO.

Powered by Labrador CMS