Steve Nissen presenterte CLEAR-studien på en Late-Breaking Clinical på American College of Cardiology på lørdag

Bempedoinsyre har klare kliniske fordeler for statin-intolerante

Bempedosyre (Nexletol) ga signifikante kliniske fordeler i form av primær og sekundær kardiovaskulær forebygging for statin-intolerante pasienter som trenger kolesterolsenker.

Publisert Sist oppdatert

Det viser CLEAR Outcomes-studien som ble presentertert på American College of Cardiologys årlige vitenskapelige kongress (ACC) i New Orelans. Studien ble samtidig publisert i the New England Journal of Medicine.

Bempedosyre (Nexletol) møtte det primære endepunktet i å redusere alvorlige kardiovaskulære hendelser (MACE) i forhold til placebo i løpet av median 40,6 måneders oppfølging (11,7 % vs 13,3 %, HR 0,87). Det sa førsteforfatter doktor Steve Nissen fra Cleveland Clinic, da han presenterte studieresultatene.

– CLEAR Outcomes-studien gir en god begrunnelse for bruk av bempedosyre for å redusere alvorlige uønskede kardiovaskulære utfall hos pasienter som er intolerante overfor statiner, sa Nissen.

Clear-studien nådde sine primære endepunkter

Resultatene fra CLEAR Outcomes-studien viser at bempedoinsyre forbedrer langsiktige kardiovaskulære resultater og effektivt reduserer LDL-C sammenlignet med placebo blant pasienter med enten etablert arteriosklerose eller som har høy risiko for det, og med intoleranse mot statinbehandling.

I to tiår har kolesterolbehandling med statiner vært hjørnesteinen i behandlingen av hjerte karsykdom. Randomiserte studier viser en 20%-25% reduksjoner i fremtidige hjertehendelser - uten store bivirkninger.

Flere hundre tusen nordmenn lever med en hjerte- og karlidelse og stadig flere pasienter overlever akutte kardiovaskulære hendelser og har behov for sekundærprofylaktisk behandling for å unngå ytterligere hendelser. Tall fra reseptregisteret viser at om lag 560 000 pasienter får behandling med statiner.

Powered by Labrador CMS