Personer med kjønnsdysfori som tar hormonerstatninger (HRT) som en del av en kjønnsskiftebehandling har betydelig økt risiko for alvorlige hjertehendelser, som slag, hjerteinfarkt og lungeemboli, viser ny studie.

Hormonbehandling for kjønnsdysfori øker kardiovaskulær risiko

Bruk av hormonerstatningsterapi (HRT) gir økt kardiovaskulær risiko for personer med kjønnsdysfori viser en amerikansk befolkningsbasert studie.

Publisert Sist oppdatert

Personer med kjønnsdysfori som tar hormonerstatninger (HRT) som en del av en kjønnsskiftebehandling har betydelig økt risiko for alvorlige hjertehendelser, som slag, hjerteinfarkt og lungeemboli.

Kjønnsdysfori

Kjønnsdysfori er manglende samsvar mellom registrert kjønn ved fødsel og kjønnsidentitet. tilstanden er i mange tilfeller påkrevd for å igangsette kjønnsskiftebehandling.

Nyere data tyder på at rundt 1 million til 1,6 millioner mennesker identifiserer seg som transpersoner i USA og at bruken av hormonbehandling øker raskt, spesielt blant tenåringer og unge voksne.

Det viser amerikansk befolkningsbasert studie som søndag ble presentert på American College of Cardiologys årlige vitenskapelige kongress (ACC) i New Orelans.

Sammenlignet med sykehusinnlagte pasienter med kjønnsdysfori som aldri hadde brukt hormonerstatninger, hadde de som tok denne kjønnsbekreftende terapien høyere frekvens for en rekke kardiovaskulære hendelser:

  • Nesten syv ganger større risikoen for iskemisk slag – en blokkering i et blodkar som leverer blod til hjernen: (OR 7.15, 95% CI 2.74-18.67)

  • Nesten seks ganger økt risiko for hjerteinfarkt med ST-elevasjon - den mest alvorlige type hjerteinfarkt: (OR 5.90, 95% CI 1.07-32.42)

  • Nesten fem ganger så stor risiko for lungeemboli - en blokkering i en arterie i lungen: OR 4.92, 95% CI 2.08-11.62)

Hormonerstatningsterapi medførte imidlertid ikke en økning i dødelighet eller økte forekomster av atrieflimmer, diabetes, hypertensjon, hjerneslag eller hjertesvikt.

Pasientsamtale

Studiens førsteforfatter doktor Ibrahim Ahmed ved Mercy Catholic Medical Center i Pennsylvania understreker at det er viktig å diskutere med pasientene risikoene og fordelene ved kjønnsbekreftende hormonbehandling.

– Det handler i bunn og grunn om risiko og fordeler. Å starte overgangen er en viktig del av en persons liv og hjelper dem til å føle seg selv, men hormonbehandling har også mange bivirkninger - det er ikke risikofritt, sier han i en pressemelding.

Vi dekker ACC 2023

HealthTalk har digital dekning av hjertekongressen American Congress of Cardiology (ACC), som starter opp fredag 3. mars i New Orleans i USA.

– Å vurdere en persons medisinske- og familiehistorie bør definitivt være en del av screeningsprotokollen før man i det hele tatt starter hormonbehandling, sier Ahmed. – Det er også viktig at de som vurderer denne terapien blir gjort oppmerksomme på alle risikoene.

Forskeren trekker frem tidligere studier som viser at hormonbehandlinger hos pre- og postmenopausale kvinner er knyttet til økt kardiovaskulær risiko som slag blodpropp.

– Både østrogen og testosteron er kjent for å øke koagulasjonsaktiviteten i blodet, noe som kan forklare økningen i koagulasjonsrelaterte kardiovaskulære hendelser, sier forskeren.

Metoden

Forskerne undersøkte retrospektivt frekvensen av kardiovaskulære hendelser hos over 21 000 personer med kjønnsdysfori fra en representativ nasjonal database med sykehusjournaler, der 1675 hadde brukt hormonbehandling. Vanligvis mottar personer som tildeles kjønnet mann ved fødselen østrogen og personer som tildeles kjønnet kvinner ved fødselen, får testosteron.

Studien er den hittil største som undersøker kardiovaskulære risikoer ved kjønnsskiftebehandling. Tidligere forskning på hormonbehandling har først og fremst fokusert på yngre kvinner som bruker hormonbasert prevensjon eller på eldre kvinner etter en hysterektomi eller i overgangsalderen. I disse populasjonene har langvarig hormonbehandling vært assosiert med økt risiko for brystkreft, hjerneslag og blodpropp.

En begrensning på studien er at den bare registrerte om personene en eller annen gang hadde brukt noen form for hormonbehandling. For å ta bedre kliniske avgjørelser vil det være nyttig å vurdere varigheten av behandlingen, alderen ved oppstart av behandling og typen hormonbehandling, sier forskeren

Nysgjerrig

– Jeg er nysgjerrig på å se om administrasjonsmetoden endrer resultatene, sier Ahmed. – Er én måte å gi hormonbehandling bedre eller assosiert med lavere risiko for kardiovaskulære utfall? I så fall bør det være fokus for hvordan vi gir disse pasientene hormonbehandling fremover, sier han.

I tillegg til å vurdere metoder for å redusere potensielle kardiovaskulære risikoer før man starter hormonerstatningsterapi er det viktig å fortsette å studere potensielle langsiktige kardiovaskulære og andre helseeffekter av kjønnsbekreftende terapier ettersom bruken av disse terapiene blir mer vanlige, sier Ahmed.

Powered by Labrador CMS