– Disse resultatene tyder på at risankizumab kan hjelpe pasienter med å håndtere de utfordrende symptomene på ulcerøs kolitt, som inkluderer magesmerter, urolig mage og inkontinens, sier studieutprøver, professor og gastroenterolog Edouard Louis.Illustrasjonsbilde av tykktarm påvirket av ulcerøs kolitt.
– Disse resultatene tyder på at risankizumab kan hjelpe pasienter med å håndtere de utfordrende symptomene på ulcerøs kolitt, som inkluderer magesmerter, urolig mage og inkontinens, sier studieutprøver, professor og gastroenterolog Edouard Louis.Illustrasjonsbilde av tykktarm påvirket av ulcerøs kolitt.

AbbVies Skyrizi lyktes i fase 3-studie på ulcerøs kolitt

En signifikant høyere andel av pasientene med moderat til alvorlig ulcerøs kolitt som ble behandlet med risankiszumab (Skyrizi) oppnådde studiens primærendemål for klinisk remisjon, sammenlignet med placebo.

Publisert

I tillegg ble alle sekundærendepunktene, inkludert kliniske, endoskopiske og histologiske utfall, møtt. Sikkerhetsresultatene i studien var også i tråd med den allered ekjente sikkerhetsprofilen for legemidlet. Ingen nye sikkerhetsrisikoen ble observert, skriver AbbVie i en pressemelding.

Flere inflammatoriske indikasjoner

Skyrizi er en såkalt interleukin-23 hemmer (IL-23-hemmer) som selektivt blokker IL-23. Dette proteinet er sentralt i inflammatoriske prosesser og kan linkes til en rekke ulike kroniske, immunmedierte sykdommer. Legemidlet er godkjent i USA og EU som behandling av plakkpsoriasis, psoriasisartritt og Chrons sykdom. AbbVie, selskapet bak Skyrizi, har pågående studier med legemidlet innen sykdommer som psoriasis, psoriasisartritt, Chrons sykdom og ulcerøs kolitt.

Topplinjeresultatene fra fase 3-induksjonsstudien Inspire, vise at Skirizi (1200 mg intravenøs) møtte primærendepunktet som var klinisk remisjon. 20,3 prosent av pasientene som fikk Skirizi oppnådde klinisk remisjon, sammenlignet med 6,2 prosent som fikk placebo. Studien inkluderte ulcerøs kolitt-pasienter som tidligere hadde hatt intoleranse eller inadekvat respons til konvensjonelle terapier og/eller avanserte terapier (biologiske legemidler, JAK-hemmere og S1P-reseptormodulatorer.

Hjelper med håndtering av utfordrende symptomer

Edouard Louis, professor og leder ved avdeling for gastroenteroloig ved universitetssykehuset i Liege, Belgia, var utprøver for Inspire-studien. Han mener det er imponerende å se de meningsfulle responsene som ble oppnådd i Inspire-studien.

– Dette demonstrerer risankizumabs potensial som et behandlingsvalg på tvers av inflammatoriske sykdommer. Disse resultatene tyder på at risankizumab kan hjelpe pasienter med å håndtere de utfordrende symptomene på ulcerøs kolitt, som inkluderer magesmerter, urolig mage og inkontinens, sier Louis.

En signfiikant større andel av pasientene som ble behandlet med SKyrizi oppnådde endoskopisk forbedring i uke 12 sammenlignet med placebo (36,5 prosent versus 12,1 prosent). I tillegg oppnådde 24,5 prosent av Skyrizi-pasientene såkalt histologisk-endoskopisk forbedring i slimhinnene i uke 12. For de som fikk placebo var tallet 7,7 prosent.

Behandlingen er per i dag ikke godkjent mot ulcerøs kolitt. Skyrizi er et samarbeid mellom Boehringer Ingelheim og AbbVie, og det er sistnevnte som leder både utvikling og kommersialisering globalt,

Powered by Labrador CMS