KLAR FOR NY UTFORDRING: – Tidligere har jeg jobbet i organisasjoner hvor ansatte er spredt rundt i ulike land. Det er en utrolig fordel å ha alle medarbeidere i organisasjonen samlet under et tak, sier SLVs nye områdedirektør, Anette Kilander.

Ny områdedirektør i SLV: – Aktørenes kjennskap og etterlevelse av regelverk er grunnleggende

Legemiddelverkets nye områdedirektør for Legemiddeltilgang, Anette Kilander, skryter av den høye faglige kompetansen i legemiddelmyndigheten. – Innovasjonsstøtte og vitenskapelig rådgivning skal fortsatt ha høy prioritet, sier hun.

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag meldte Legemiddelverket at Anette Kilander var blitt utnevnt til ny områdedirektør for Legemiddeltilgang i Legemiddelverket.

Kilander, som er utdannet molekylærbiolog og har en doktorgrad i virologi, hadde jobbet som enhetsleder i Legemiddelverket i åtte måneder før hun fikk direktørstillingen. Hun har tidligere erfaring fra industrien, blant annet fra selskapet som Abbott, Pharmaq, Folkehelseinstituttet og Oslo universitetssykehus.

– Viktig samfunnsoppdrag

HealthTalk fikk ikke noe eget intervju med den nye områdedirektøren tirsdag, men i en e-post onsdag skriver Kilander blant annet at bakgrunnen for at hun søkte seg til Legemiddelverket var at det er en spennende arbeidsplass med et viktig samfunnsoppdrag.

– Organisasjonen er bygget opp med høy faglig kompetanse hos de ansatte, og det er motiverende å jobbe sammen med flinke og engasjerte fageksperter, skriver hun i e-post.

Kilander skriver videre at hun har god erfaring med, og syns det er motiverende å jobbe med organisasjonsutvikling også.

– En del av mine oppgaver som områdedirektør vil nettopp være gjennomføring og oppfølging av strategiske mål, kontinuerlig forbedring av arbeidsprosesser, endringsledelse og kulturbygging.

– Hvordan har du opplevd din tid i SLV som enhetsleder?

– Tidligere har jeg jobbet i organisasjoner hvor ansatte er spredt rundt i ulike land. Det er en utrolig fordel å ha alle medarbeidere i organisasjonen samlet under et tak. Det bidrar til raske arbeidsprosesser. I tillegg er det hyggelig å jobbe sammen i lag med dem man deler kontor med. Det er en stor variasjon i arbeidshverdagen, med mye forskjellig å sette seg inn i og etter en avsluttet arbeidsuke så har jeg alltid lært noe nye nytt.

– Dynamiske tverrfaglige lag

– Hva er det viktigste du tar med deg fra tiden du har jobbet i SLV til nå inn i den nye jobben?

– Organisasjonen har et høyt nivå kompetansenivå med mange flinke fagfolk. Vi er organisert på en måte som gjør at vi raskt kan sette sammen tverrfaglige lag for å jobbe med nye aktiviteter og problemstillinger som dukker opp, så bruk av dynamiske tverrfaglige lag er en stor styrke ved organisasjonen

– Hva vil være dine viktigste saker og satsingsområder i din nye rolle som områdedirektør for Legemiddeltilgang? Hva preger dette feltet i dag?

– Arbeidet med pandemien har gitt oss nye erfaringer og styrking av kompetanse som vi bygger videre på, både nasjonalt og internasjonalt. Legemiddelverket kommer blant annet å være en aktiv partner i EUs helseprogram EU4Health, som er en av flere deler av EUs videre styrking av helseberedskapssamarbeidet. Nøkkeltema i programmet er å styrke utrederkompetansen i EU-nettverket, samt å effektivisere og strømlinjeforme arbeidet som utføres i multinasjonale team.

Klar for revidert legemiddelregelverk

Kilander sier videre at de på nasjonalt nivå ser, som andre i fagfeltet, gode resultater av kontinuitet i arbeidet med innovasjonsstøtte og vitenskapelig rådgiving.

– Det er noe som vi kommer å fortsette prioritere også i tiden som kommer. Aktørenes kjennskap og etterlevelse av regelverk er helt grunnleggende for at vi skal kunne nå felles mål om raskere tilgang til nye, effektive og sikre legemidler.

Hun skriver at Europakommisjonen skal legge frem et revidert legemiddelregelverk i første kvartal i år.

– Da kommer vi både til å arbeide med revisjon av regelverket, samt med innføring i praktisering av nytt regelverk å ha høy prioritet.

Powered by Labrador CMS