VOKSER: – Fra januar vil vi først og fremst merke at vi får et tyvetalls nye kolleger på metodevurdering av medisinsk utstyr, sier SLV-direktør Audun Hågå.

Legemiddelverkets sjef skal lede nytt direktorat fra nyttår - slik blir endringene

Fra 1. januar er Statens legemiddelverk (SLV) historie, og det nye Direktoratet for medisinske produkter (DMP) får sin start. – Vi skal gradvis vokse inn i våre nye roller, sier SLV-direktør Audun Hågå.

Publisert Sist oppdatert

11. mai i år ble revidert nasjonalbudsjett presentert. I forkant hadde det blitt gjennomført en gjennomgang av den offentlige helseforvaltningen i Norge, og Legemiddelverket ble i nasjonalbudsjettet en av aktørene som skulle gjennom endring:

Statens legemiddelverk endrer fra 1. januar 2024 navn til Direktoratet for medisinske produkter. Etaten vil som i dag ha ansvar for legemidler og medisinsk utstyr (medisinske produkter), inkludert regulatoriske virkemidler for å sikre tilgang til produktene (forsyningssikkerhet) og en forsterket rolle for nasjonale innkjøp. 

I tillegg får etaten et helhetlig ansvar for metodevurderinger for medisinske produkter, og miljøet i Folkehelseinstituttet som driver med metodevurderinger innen dette området flyttes til Direktoratet for medisinske produkter. 

Anskaffelsesansvaret innen vaksinefeltet flyttes også fra Folkehelseinstituttet til etaten. Ansvaret for området «blod, celler og vev» flyttes fra Helsedirektoratet til Direktoratet for medisinske produkter, mens øvrige oppgaver innen bioteknologifeltet blir værende i Helsedirektoratet.

– Våre ansatte gleder seg

I dag er det kun én måned til endringene offisielt trer i kraft. HealthTalk har spurt direktør for Statens legemiddelverk, Audun Hågå, hvordan de har forberedt seg på endringene, og om hvordan den praktiske hverdagen vil endres med innføringen av det nye direktoratet. 

– Hvordan opplevde du reaksjonene internt på disse endringene da de ble annonsert, og hvordan har du håndtert denne overgangen med dine ansatte/kolleger?

 

- Alle involverte har nå hatt tid til å bearbeide dette og forberede seg. Vi har hatt grundig og konstruktivt samarbeid med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet om overgangen. Særlig har felles fagseminarer vært nyttige. Våre ansatte gleder seg til å ta imot og få nye kolleger som vil styrke vårt fagmiljø og vi opplever at stemningen er god også hos dem som kommer til nye DMP.

Over 20 nye kolleger

 – Hvilke konkrete endringer skjer når SLV går over til å bli Direktoratet for medisinske produkter? Hvordan endres deres rolle og deres praktiske hverdag?

– Fra januar vil vi først og fremst merke at vi får et tyvetalls nye kolleger på metodevurdering av medisinsk utstyr. Dette gjør at vi får et stort og attraktivt fagmiljø på metodevurderinger med faglig interessante oppgaver på både legemidler og medisinsk utstyr. Vi har fleksible lokaler og skal få plass til alle. Det ser vi fram til, sier Hågå.

Utover året skal vi det nye direktoratet også gradvis vokse inn i våre nye roller for forsyningssikkerhet og beredskap som ligger i Helseberedskapsmeldingen, som kom sist fredag. 

– Vi får en tydelig «følge-med-funksjon» knyttet til forsyningssikkerhet for medisinske produkter og skal skaffe oss oversikt over verdikjedene. Vi skal også arbeide for å styrke mulighetene som ligger i forhandlinger og innkjøp, gjerne gjennom nordisk og europeisk samarbeid. I det europeiske nettverket er vi allerede i gang med samarbeid om bedre forsyningssikkerhet gjennom oppgavene i EMAs nye mandat.

– Hvordan vil overgangen fra SLV til direktorat påvirke totalbudsjettet og antallet ansatte i organisasjonen? Blir det, eller har det blitt gjort nyansettelser i forbindelse med endringene som trer i kraft?

– Vi har allerede fått våre rammer for neste år i forslaget til statsbudsjettet. Vi vet at vi får nye kolleger fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Når det gjelder vår nye rolle i forsyningssikkerhet og beredskap vil dette ta form framover, så her får vi komme tilbake til ressurser og ambisjonsnivå etterhvert.

Håper på forbedring

– Legemiddelverket har over tid hatt utfordringer med sakskapasitet knyttet til metodevurderinger av nye legemidler og indikasjonsutvidelser. Hvordan vil disse endringene påvirke kapasiteten og ressursene på dette området?

- Vi gleder oss til å bli et større fagmiljø på metodevurdering. Jeg våger påstanden at DMP blir Norges største, bredeste og viktigste miljø for metodevurdering! Det er viktig for at vi skal oppleves som en attraktiv arbeidsplass der man gjerne vil bli værende, og som er berikende for både oss som har vært her lenge og de som kommer nye. Det er riktig at vi en periode har hatt utfordringer med køer. Vi vil gjøre vårt beste for at flyttingene ikke skal forstyrre saksbehandlingen nå i overgangsfasen. Og på litt sikt satser vi selvfølgelig på at dette gir forbedringer!

Powered by Labrador CMS