– Tepkinly er en viktig del av arbeidet vårt med å gi pasienter i Europa tilgang til nye medisiner for denne typen lymfekreft, sier Jan van de Winkel, sjefen for selskapet Genmab, som utvikler legemiddelet sammen med AbbVie.

Lymfekreft: Nytt legemiddel nærmer seg EU-godkjenning

EUs legemiddelmyndighet, EMA, foreslår at et nytt legemiddel kalt Tepkinly (epcoritamab) bør få tillatelse til å bli solgt i EU. Legemiddelet kan hjelpe voksne pasienter med en bestemt type lymfekreft (DLBCL) som ikke har respondert på minst to tidligere behandlinger. Det er ventet en endelig beslutning fra EU-kommisjonen senere i år.

Publisert Sist oppdatert

Kortversjonen

  • EUs legemiddelmyndighet, EMA, foreslår at Tepkinly (epcoritamab), et nytt legemiddel for behandling av en bestemt type lymfekreft (DLBCL), skal få tillatelse til å bli solgt i EU.
  • Tepkinly har vist lovende resultater i en studie, med ca 63% av pasientene som fikk en positiv respons på behandlingen, og 39% som oppnådde fullstendig respons (alle tegn på kreft forsvant).
  • Diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL) er den vanligste typen non-Hodgkins lymfom (NHL), og utgjør om lag 30% av alle tilfeller.
  • Legemiddelet utvikles av det danske selskapet Genmab i samarbeid med AbbVie, og er en viktig del av arbeidet med å gi pasienter i Europa tilgang til nye medisiner for denne typen lymfekreft.

Forslaget støttes av resultater fra en studie som viste at omtrent 63 prosent av pasientene som brukte det bispesifikke antistoffet Tepkinly fikk en positiv respons på behandlingen. Omtrent 39 prosent hadde en komplett respons, noe som betyr at alle tegn på kreften deres forsvant.

Diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL) er den vanligste typen non-Hodgkins lymfom (NHL), som står for omtrent 30% av alle tilfeller.

– Tepkinly er en viktig del av arbeidet vårt med å gi pasienter i Europa tilgang til nye medisiner for denne typen lymfekreft, sier Jan van de Winkel, sjefen for den danske selskapet Genmab, som utvikler legemiddelet sammen med AbbVie.

Amerikanske helsemyndigheter godkjente Tepkinly for bruk i mai 2023, basert på de samme studieresultatene.

Vanlige bivirkninger inkluderer en reaksjon på kroppens immunsystem, feber og tretthet. Noen pasienter (6.4%) opplevde alvorlige nevrologiske bivirkninger, og én pasient døde som følge av disse bivirkningene.

Powered by Labrador CMS