Utenfor konferansen SABCS som pågår i San Antonio, Texas

Overbevisende data fra studien som Beslutningsforum ikke trodde på

I november i fjor sa Beslutningsforum nei til å innføre Enhertu som tredjelinjebehandling. Begrunnelsen var at "Med tilgjengelig dokumentasjon er det ikke mulig å vurdere relativ effekt i forhold til dagens behandlingsalternativer." Men på San Antonio Breast Cancer Symposium er det nå lagt frem nye data som viser at Enhertu er betydelig bedre enn kjemoterapi i tredjelinje.

Publisert Sist oppdatert

Beslutningsforums avslag av Enhertu (trastuzumab deruxtecan/T-DXd) i 2021 baserte seg på fase 2-data som viste 60 prosent objektiv respons i tredjelinjebehandling av inoperabel eller metastatisk HER2-positiv brystkreft. Det var godt nok til at både Sverige og Finland sa ja til å innføre behandlingen, selv om studien var enarmet og derfor uten data som sammenlignet med andre terapier.

Vi fikk disse sammenligningsdataene onsdag for capecitabin-baserte kjemoterapiregimer i fase 3-studien DESTINY-Breast02. De viste at pasienter med HER2-positiv metastatisk brystkreft som tidligere hadde fått Kadzyla (trastuzumab emtansin/T-DM1) hadde mer enn dobbel objektiv responsrate (ORR) og progresjonsfri overlevelse (PFS) med T-DXd, sammenlignet med pasientene i kontrollarmen som fikk capecitabine med enten trastuzumab eller lapatinib (TPC). Det fortalte professor Ian Krop fra Yale Cancer Center da ha la frem studien her på San Antonio Breast Cancer Symposium.

Det skulle gå nesten et år før Beslutningsforum innførte Enhertu - og da som andrelinjebehandling. Det ble gjort på et hastemøte 27. oktober og da på grunnlag av den randomiserte studien Destiny Brest 03 som sammeliknet Enhertu med den daværende andrelinjebehandlingen Kadzyla.

Skapte stor debatt

Beslutningsforums avslag i november 2021 skapte stor debatt i Norge ikke minst som følge av at Sverige og Finland innførte Enhertu i det offentlige helsevesenet basert på Destiny Breast 02-studien. En rekke pasienter valgte å betale for behandlingen av egen lomme eller fikk den betalt gjennom helseforsikringen.

Men tilbake til Destiny Breast02. I denne studien deltok 608 pasienter med HER2-positiv metastatisk brystkreft. 406 fikk T-DXd og 202 mottok TPC. Det var 64 prosent mindre sannsynlighet for at kreften skulle utvikle seg hos de som fikk T-DXd sammenliknet med de som fikk TPC. Median progresjonsfri overlevelse (PFS) var 18 måneder for de som fikk T-DXd og syv måneder for de som fikk TPC. Median total overlevelse var også lengre for T-DXd-pasienter (39 måneder) versus TPC-pasienter (26,5 måneder). Den objektive responsraten var 70 prosent med T-DXd og 29 prosent med TPC.

10 prosent av pasientene som fikk T-DXd utviklet interstitiell lungesykdom, to tilfeller hadde grad 5 mens resten var grad 1 eller 2.

Powered by Labrador CMS