ASH 2023:

Deltar med 10 studier på verdens største kongress for blodsykdommer

Forskningsaktiviteten i Sykehuset Østfold har de siste årene økt betydelig, spesielt innen hematologi. – Vi gjør dette for pasientene våre, sier Waleed Ghanima, forskningssjef ved Østfold sykehus.

Publisert Sist oppdatert

ASH, SAN DIEGO (HealthTalk): Vi møter Ghanima i San Diego der verdens største hematologikongress, American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting, arrangeres fra 9.- 12. desember. 

ASH tiltrekker seg rundt 25 000 deltakere fra hele verden, inkludert onkologer, hematologer, forskere, helsepersonell og legemiddelindustri. Ikke mindre enn 7 000 forskningsabstrakter presenteres. 

Trenger bedre legemidler

Et forskningsområde som Waleed Ganima personlig jobber mye innenfor er primær immun trombocytopeni (ITP). Dette er en blodsykdom karakterisert ved en unormalt lav mengde blodplater, kjent som trombocytter. Trombocytter er viktige for normal blodkoagulering og stopp av blødninger, så et lavt antall av disse kan føre til økt blødning og blåmerker. 

– Selv om det er kommet bedre behandlingsmuligheter for denne sjeldne blodsykdommen de siste årene, trenger vi å finne bedre legemidler og ikke minst bedre forstå pasientenes behov og virkelighet, sier Ghanima. 

Flest bidrag av alle

På ASH er han selv førsteforfatter og medforfatter på ikke mindre enn 10 abstracts, og han skal selv presentere tre av disse. Dette plasserer ham som den norske forskeren med flest forskningssammendrag presentert på ASH.

I en av studiene har Ghanima og kollegene analysert livskvaliteten til ITP-pasientene. 

– Pasienter med ITP opplever en markant redusert livskvalitet (HR-QoL) sammenlignet med den generelle befolkningen. Vi finner dessuten at pasientene som gjennomgår behandling har dårligere livskvalitet enn de som ikke er i behandling. Dette skyldes at pasientene i behandlingsgruppen ofte har en mer alvorlig form for sykdommen, forklarer Ghanima, som har samlet pasientdata fra det norske ITP-registeret for å understøtte disse funnene.

– Hva er det konkret som gjør at ITP-pasientene har lav livskvalitet? 

– Vi har utført en kvalitativ studie for å undersøke dette nærmere. Gjennom dybdeintervjuer med 18 pasienter fra ITP-registerstudien identifiserte vi seks hovedkonsekvenser av sykdommen. Tretthet, eller fatigue, var det mest fremtredende og alvorlige symptomet som nesten alle pasientene rapporterte om. 

Andre vanlige symptomer inkluderte blåmerker, petekkier (små røde prikker under huden) og ulike søvnrelaterte problemer, som vanskeligheter med å holde seg våken om dagen, utfordringer med å sovne og forbli sovende, samt problemer med å våkne om morgenen. 

– Dette påvirker både jobbsituasjonen og den sosiale livet til pasientene i betydelig grad, sier han. 

Sterkt fra Sykehuset Østfold

Sykehuset Østfold deltar også i en omfattende internasjonal studie kalt World Impact Survey, forkortet I-WISH 2, som involverer 1400 pasienter. Studien fokuserer på hvordan behandling påvirker pasientene. 

– Pasientene og vi som leger og forskere er på jakt etter medisiner som tilbyr varig respons og remisjon. Vår innsats er rettet mot å utforske nye og mer effektive behandlingsmetoder, forklarer forskningssjefen. 

Han ser også frem til utvide sykehusets bidrag til utvikling av ny behandling, med særlig fokus på kliniske studier.

Nye behandlinger

Sykehuset leder to store internasjonale randomiserte studier, DART og PROLONG. I DART-studien evalueres sikkerheten og effektiviteten av anti-CD38-antistoffet daratumumab i behandlingen av ITP, samt fastsettelsen av optimal behandlingsvarighet. – Dette er den første studien som anvender daratumumab for behandling av ITP, sier han.

I PROLONG-studien er målet å utforske om vedlikeholdsbehandling med lavdose rituksimab kan forlenge en positiv respons, som en økning i antall blodplater, hos pasienter med ITP, og om denne behandlingen kan bidra til helbredelse. 

– Vi forventer å offentliggjøre resultatene fra disse to studiene under den Europeiske hematologi-kongressen, EHA, i sommer, utdyper Ghanima.

Han legger til at de også deltar i testingen av et nytt og lovende legemiddel i en fase 3-studie - BTK-hemmeren rilzabrutinib. 

– Data fra denne studien vil bli publisert i løpet av de neste månedene. Tre av våre pasienter har deltatt i denne studien. 

Ghanima understreker at målet for sykehuset er at fem prosent av pasientene skal delta i kliniske studier innen 2025, og at antallet kliniske studier skal dobles fram mot 2025. 

– Dette er et viktig fokusområde som har stor betydning for våre pasienter. Fra 2021 til 2022 økte vi antall pasienter som deltar i kliniske behandlingsstudier med 35 prosent, sier Ghanima.

Powered by Labrador CMS