WCLC 2023:

Onkolog Bjørn Henning Grønberg er positiv til nye Tecentriq/cellegift-data for pasienter med småcellet lungekreft. Her avbildet under WCLC-kongressen i Singapore.

Lungekreft: Immunterapi og cellegift sikret flere overlevende etter fem år: – Oppmuntrende

Kombinasjonen av Immunterapien Tecentriq (atezolizumab) og cellegift sikret at enda flere pasienter med avansert småcellet lungekreft var i live etter fem år. Overlege Bjørn Hennning Grønberg mener de reelle tallene faktisk kan være høyere.

Publisert Sist oppdatert

WCLC: Femårs overlevelsesdataene ble presentert på verdenskongressen for lungekreft (WCLC) i Singapore denne helgen. Dette er de lengste oppfølgingsdataene som noen gang har blitt rapportert for pasienter med avansert småcellet lungekreft, og som har fått immunterapi-cellegift-kombinasjon.

Trengte bedre overlevelsesdata

Bjørn Henning Grønberg, professor ved NTNU og overlege ved kreftavdelingen på St Olavs Hospital i Trondheim, deltar på kongressen i Singapore. På Skype-samtale med HealthTalk deler han sine tanker om de siste Tecentriq-dataene.

– Cellegift og immunterapi har nylig blitt etablert som standardbehandling av «extensive stage» småcellet lungekreft (kreft som har spredd seg utenfor lungene red.anm.), forklarer overlegen.

Grønberg sier at ikke alle pasienter har nytte av å få immunterapi i tillegg til cellegift.

– Den største effekten er likevel at noen pasienter oppnår veldig lang sykdomskontroll, og lever mye lenger enn man tidligere har sett i denne pasientgruppen.

De studiene som har rapportert resultat har dog ikke vært designet for lenger oppfølging enn tre år, og tradisjonelt er det fem års overlevelse som har vært brukt som mål på langtidsoverlevelse, ifølge Grønberg.

– Fra tidligere vet vi at cirka 16 prosent er i live etter tre år når de får immunterapi sammen med cellegift, men det har vært uvisst om dette kan bety at noen faktisk blir kurert. Frem til nå har man ikke hatt oppfølging på mer enn tre år. Derfor har man nå utført en ekspansjonsstudie, der man spurte pasienter som var ferdig med tre års oppfølging om de ville tillate enda lenger oppfølging.

Solid økning

Grønberg påpeker at femårsoverlevelsen for denne pasientgruppen historisk sett kun har ligget på et par prosent. Derfor mener han det er gledelig å se at minst 12 prosent av studiepasientene som fikk Tecentriq fortsatt var i live etter fem år.

– Det er oppmuntrende, for det har egentlig ikke skjedd noe for denne pasientgruppen i løpet av de siste 15 årene, sier han.

St Olavs Hospital-overlegen mener dataene illustrerer to ting.

– Det ene er at dette er et fremskritt for noen. Det andre er at den reelle effekten er begrenset for mange av pasientene, selv om de får immunterapi. Nettopp det er grunnen til at vi kjører TRIPLEX-studien i Norge, der vi undersøker om det å gi pasientene strålebehandling sammen med immunterapi og cellegift forlenger overlevelsen ytterligere.

Grønberg presenterte tidligere i år data fra en strålestudie på småcellet lungekreft under verdens største kreftkongress ASCO i Chicago.

Kreftlegen påpeker at tallene for femårsoverlevelsene potensielt kan være høyere i virkeligheten.

– Årsaken er at ikke alle pasientene ble med over fra hovedstudien til ekspansjonsstudien. 18 pasienter ble med i ekspansjonsstudien, mens 8 andre som ble spurt ikke ble med. Så tallene kan i realiteten være noe høyere, sier Grønberg.

Heller ikke pasientene i kontrollarmen, altså de som fikk cellegift alene, ble med.

– Men her har man solide historiske data som viser at det kun er én til to prosent som er i live etter fem år.

Interessekonflikter: Bjørn Henning Grønberg har mottatt foredragshonorar og forskningsmidler fra legemiddelselskapet AstraZeneca.

Powered by Labrador CMS