FORSKNINGSMIDLER: Kreftkirurgene Viktor Berge (t.v), Knut Jørgen Labori (innfelt nederst) og Johannes K. Schultz (innfelt øverst) får penger til kirurgi-forskning.

Kreftkirurgi: Kreftforeningen gir 24 millioner til forskning på operasjon av kreft

Selv om halvparten av norske kreftpasienter i dag opereres, forskes det lite på kreftkirurgi i Norge. Nå har tre fremtredende kreftkirurger fått millioner til å drive viktig forskning.

Publisert Sist oppdatert

Det er kreftkirurgene Viktor Berge, Knut Jørgen Labori og Johannes K. Schultz, alle tre fra Oslo universitetssykehus (OUS), som har fått dele bevilgningen på 24 millioner kroner, skriver Kreftforeningen i en pressemelding. 

Kreftforeningen lyste ut midlene på vårparten i år. Til sammen kom det inn 18 søknader fra ny sykehus, og disse ble vurdert av uavhengige, internasjonale eksperter. 

Prostata-forskning

En av kirurgene som nå har fått penger til sitt prosjekt er Viktor Berge. Han forsker på om prostatapasienter kan klare seg med mindre inngripende operasjoner enn i dag. I dag er standard prosedyre å fjerne også lymfeknutene i bekkenet hos pasienter med

aggressiv prostatakreft.

– Det gjøres for å finne ut om kreften har spredt seg, men det forlenger operasjonen med én time og øker risikoen for komplikasjoner, sier Berge i en uttalelse fra Kreftforeningen. 

Berges hypotese er at PSMA/PET/CT-underøskelsen før operasjon vil kunne bli et skånsomt alternativ til dagens standardprosedyre. I dag gjøres dette ikke før etter operasjon. 600 pasienter skal rekrutteres til studien ved Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus. 

OUS samarbeider med andre sykehus

Knut Jørgen Labori fra OUS fikk også åtte millioner kroner. Han skal forske på mer persontilpassede behandlingsløp for undergrupper av bukspyttkjertelkreft. Han håper at forskningen kan føre til at flere pasienter får tilbud om kirurgi med håp om kurering.

Johannes K Schultz skal bruke sine åtte millioner kroner på å forske på en ny og mindre inngripende metode i behandlingen av tidlig tarmkreft. Dette vil kunne spare mange pasienter for et større kirurgisk inngrep med antatt høyere risiko for komplikasjoner.

I forskningsprosjektene til Labori og Schultz vil det ifølge Kreftforeningen samarbeides med kirurger fra andre sykehus i landet. 

Powered by Labrador CMS