Pasienter med avansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft som fikk Trodelvy levde lengre enn de som kun fikk kjemoterapi. Men disse resultatene oppfylte ikke studiens kriterier for suksess.

Trodelvy nådde ikke hovedmålet i lungekreftstudie

Det målrettede legemidlet Trodelvy som kombinerer et antistoff med en cellegift, klarte ikke signifikant å forlenge livene til pasienter med metastatisk ikke-småcellet lungekreft som hadde fått tilbakefall etter en annen behandling.

Publisert Sist oppdatert

Det forteller Gilead Sciences i en pressemelding der de offentliggjør resultatene fra fase 3-studien Evoke-01.

I overkant av 2500 nordmenn fikk diagnosen lungekreft i 2022, og ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) utgjør om lag 80% av alle disse diagnosene, ifølge Kreftregisteret. 

Trodelvy er en målrettet cellegift også kjent som antistoff-legemiddelkonjugat og er en teknologi som nå er på full fart inn i kreftbehandlingen for en rekke diagnoser. Disse legemidlene består av et antistoff, som finner og binder seg til et protein på en kreftcelle og bringer med seg en “last” med cellegift som dreper kreften. 

Trodelvy er tatt i bruk i Norge for behandling av trippel negativ brystkreft. Legemidlet har også markedsføringstillatelse for å behandle brystkreft når kreftcellene har reseptorer for bestemte hormoner på sin overflate (HR-positive) og er HER2-negative. For Gilead har det vært viktig å utvide indikasjonen for Trodelvy til ikke-småcellet lungekreft, som er en større indikasjon. 

Ikke signifikant

Pasienter med avansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft som fikk Trodelvy levde lengre enn de som kun fikk kjemoterapi. Men disse resultatene oppfylte ikke studiens kriterier for suksess.

– Pasienter med ikke-småcellet lungekreft som ble behandlet med Trodelvy levde lenger enn de som fikk kjemoterapi, men dataene var ikke signifikante, sier Merdad Parsey, som er sjef for medisinsk avdeling hos Gilead. Han forteller at Gilead vil diskutere resultatene med regulatoriske myndigheter og identifisere om visse pasienter med lungekreft fremdeles kan ha nytte av medisinen.

Studien involverte 603 pasienter med metastatisk eller avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) som hadde forverret seg under eller etter den nåværende standard behandlingsregimet med platina-basert kjemoterapi (docetaxel) og en sjekkpunkthemmer, som Keytruda (pembrolizumab). 

– Helheten i våre data gir oss fortsatt tillit til Trodelvys potensial i metastatisk ikke-småcellet lungekreft, og i vårt bredere kliniske utviklingsprogram for lungekreft, sier Merdad Parsey. 

– Behandling av metastatisk ikke-småcellet lungekreft som har utviklet seg etter eller under platina-basert kjemoterapi presenterer betydelige utfordringer, og behovet for trygge og effektive behandlinger forblir akutt. Vi vil arbeide for å ytterligere identifisere pasientpopulasjoner med metastatisk ikke-småcellet lungekreft som kan ha nytte av Trodelvy, sier han. 

De komplette resultatene av studien vil bli presentert på en medisinsk konferanse. 

Gilead gjennomfører også fase 2 og 3-studier av Trodelvy i kombinasjon med Keytruda som en førstelinjebehandling for pasienter med ikke-småcellet lungekreft.

Konkurrent

Et annet legemiddel som retter seg mot det samme molekylære målet som Trodelvy - kalt Trop-2 - på pasienter med ikke-småcellet lungekreft, publiserte positive resultater under ESMO-kongressen i fjor. 

Lik Trodelvy, er også dette medikamentet et antistoff-legemiddelkonjugat, og er utviklet av Daiichi Sankyo og AstraZeneca. Det kalles datopotamab deruxtecan, eller dato-dXd. Både det og Trodelvy inneholder et antistoff som binder seg til et molekyl kalt Trop-2. I TROPION-Lung01-studien reduserte Dato-dXd risikoen for sykdomsprogresjon eller død (PFS) med 25% i den samlede studiepopulasjonen og med 37% hos pasienter med ikke-skvamøse svulster. Studien kunne ennå ikke vise effekt på totaloverlevelse (OS), men studien fortsetter. 

Som i Trodelvy-studien, var også denne studien med pasienter som hadde ikke-småcellet lungekreft som hadde prøvd en annen medikamentell behandling, men likevel opplevd tilbakefall.

Powered by Labrador CMS