LOVENDE: Åslaug Helland, overlege og professor ved OUS/UiO, er positiv til nyhetene fra Alina-studien. Her avbildet på ASCO 2023 i Chicago.

Helland om nyhet for pasienter med tidlig lungekreft: – Lovende

Behandling med Alecensa (alectinib) reduserte risiko for tilbakefall for pasienter med ALK-positiv ikke-småcellet lungekreft i tidlig fase. – Vil kunne bety at pasientene ikke trenger kjemoterapi, sier Åslaug Helland.

Publisert Sist oppdatert

Studien møtte sitt mål om sykdomsfri overlevelse (DFS). Alecensa demonstrerte statistisk signifikant og klinisk meningsfull forbedring i DFS som adjuvant terapi i personer som hadde fått operert bort svulsten i tidlig fase av lungekreften. I studien ble Alecensa sammenlinget med platinum-basert kjemoterapi.

Alecensa er fra før godkjent som behandling av pasienter med metastatisk lungekreft i stadium fire.

Flere får tilbakefall

Ifølge Roche opplever omtrent halvparten av personer med ikke-småcellet lungekreft at sykdommen kommer tilbake etter operasjon, til tross for bruk av adjuvant (før operasjon) kjemoterapi, og at det derfor er behov for nye behandlinger.

Alecensa er den første og eneste ALK-hemmeren som har demonstrert reduksjon i risiko for sykdomstilbakefall eller død for personer med tidligfase ALK-positiv ikke-småcellet lungekreft i en fase 3-studie.

Data for totaloverlevelse var ikke modne når den aktuelle analysen ble gjennomført. Resultater og data fra studien vil snart presenteres på en kommende medisinsk konferanse, og sendt inn til amerikanske og europeiske legemiddelmyndigheter for vurdering.

– Gode responser og god nytte

Lungekreft-overlege Åslaug Helland ved Oslo universitetssykehus påpeker overfor HealthTalk at Roche ikke har kommet med så mange detaljer ennå.

– Men det som har kommet er lovende. På ASCO tidligere i år ble det jo presentert data fra Adaura-studien, med adjuvant behandling med EGFR-hemmeren osimertinib (Tagrisso), og det er litt samme konsept, sier Helland.

Hun poengterer at det ikke kommer tydelig frem hvor lenge man har fulgt pasientene, men at man gjennom nettsiden clinicaltrials.org får frem at man startet studien i 2018, og at noen pasienter dermed har blitt fulgt opp i fem år.

– Det er biologisk forståelig at man her oppnår gode responser og god nytte. Gjennom standardbehandlingen med adjuvant kjemo og operasjon blir i dag mange friske, men ganske mange får også tilbakefall. Målet med alectinib eller annen lignende behandling er så klart at færre skal få disse tilbakefallene, understreker Helland.

Forskjell på studiene

Hun er også klar på at en forskjell på Adaura-studien og Alina-studien er at pasientene i førstnevnte studie ble behandlet med EGFR-hemmer og kjemoterapi, mens man i Alina-studien enten har brukt ALK-hemmer eller kjemoterapi.

– Hvis resultatene fra studien holder vann, vil det kunne bety at pasientene ikke trenger kjemoterapi, og det er jo en god ting i seg selv, sier kreftlegen.

Powered by Labrador CMS