SCR 2023:

Revma-spesialist: Dette bør du vite om lupus og graviditet

Overlege og professor Marianne Walenius er ekspert på svangerskap og revmatiske sykdommer. På SCR-kongressen ga hun innblikk i risikofaktorene for lupuspasienter som vil eller skal ha barn.

Publisert Sist oppdatert

Systemisk lupus erythematosus (SLE)

  • Autoimmun revmatisk bindevevssykdom

  • Hos personer med lupus angriper noen antistoffer personens eget vev

  • Sykdommen er systemisk, noe som betyr at den kan angripe mange forskjellige organer. Hud, ledd, cellene i blodet, nyrer, hjerte, og hjerne angripes hyppigst.

  • Sykdommen starter ofte med ganske vage symptomer som tretthet, slapphet, ledd- og muskelverk, samt feberfølelse

Kilde: Norsk Revmatikerforbund

Marianne Wallenius er spesialist i revmatologi, overlege, professor og medisinskfaglig ansvarlig ved Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer.

Nylig deltok hun på den skandinaviske revmatologi-kongressen SCR i København. Der holdt hun foredrag om graviditet og sykdommen lupus, på fagspråket kalt systemisk lupus erythematosus (SLE).

– Noe av det vi presiserer til det kjedsommelige er at lupus-svangerskap bør planlegges for at det skal bli så suksessfullt som mulig. I tillegg har jeg snakket om risikofaktorer for at det ikke går bra i svangerskap, sa Wallenius til HealthTalk rett etter at sesjonen hun deltok var ferdig.

Økt sykdomsaktivitet og manglende hensyn til endringer i medisineringen er eksempler på risikofaktorer som kan skape problemer for kvinnelige pasienter med lupus som skal ha barn.

– I tillegg er det viktig å nevne viktigheten av å bruke medisinen hydroksyklorokin under svangerskapet. Det kommer mer og mer data på at det er kjempeviktig, og at kvinnene ikke slutter med det selv om de blir gravide.

– Hvordan går det generelt sett med lupus-pasienter som skal ha barn?

– Ut fra de norske dataene vi har, går det stort sett bra i de aller fleste tilfellene. Det vi har sett i data fra registrene våre er at det er en økt risiko for at sykdommen kan blusse opp etter svangerskapet, seks til tolv måneder etter fødselen. Derfor er det veldig viktig å følge med på kvinnene også etter fødselen, sier Wallenius.

Se hele videointervjuet for å høre Wallenius fortelle om arbeidet med det landsdekkende kvalitetsregisteret for svangerskap og revmatiske sykdommer, RevNatus.

Powered by Labrador CMS