Sa nei immunterapi-kombo mot sjelden kreft

Beslutningsforum vil ikke gi pasienter med brysthinnekreft behandling med immunterapi-kombinasjon med Opdivo og Yervoy. Det kan også være dårlige nyheter for norske Ultimovacs.

Publisert Sist oppdatert

Immunterapi-kombinasjonen har markedsføringstillatelse i Europa, inkludert i Norge, men før de offentlige sykehusene kan ta behandlingen i bruk må også Beslutningsforum si ja til å refundere behandlingen. I dag sa Beslutningsforum nei til å innføre behandlingen. – Prisen for kombinasjonen er for høy i forhold til dokumentert klinisk nytte, sier Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør i Helse Vest RHF og leder av Beslutningsforum. Behandlingen er innført i Danmark og England forteller hun.

Behandling med Opdivo og Yervoy forlenget ifølge fase 3-studien CheckMate 743 overlevelsen med omtrent fire måneder sammenlignet med kjemoterapi som i dag er standard førstelinjebehandling i Norge. Men Beslutningsforum konkluderte i dag at behandlingen ikke er kostnadseffektiv. Det betyr at effekten ikke er god nok sett opp i mot prisen - som for øvrig er hemmelig. Det innebærer at 60 norske pasienter som årlig er aktuelle for denne behandlingen fortsatt må nøye seg med kjemoterapi.

For et par uker siden gikk Ultimovacs ut med topplinjedata fra NIPU-studien, der pasienter med brysthinnekreft fikk selskapets kreftvaksine UV1 i kombinasjon de to immunterapiene. Dagens avslag i Beslutningsforum er ingen god nyhet for Ultimovacs siden å legge til UV1 vil øke behandlingskostnaden ytterligere. Det betyr at effekten av å legge til kreftvaksinen må være betydelig dersom det skal være betalingsvillighet for dette.

Studien nådde ifølge den sentrale analysen ikke sitt primære endepunkt som er progresjonsfri overlevelse. Det medførte at aksjen falt kraftig på børsen. Den sentrale analysen og analysen ved de lokale sykehusene kom imidlertid til motstridende konklusjoner om hvorvidt UV1 viste effekt i NIPU-studien.

Det er imidlertid overlevelse som er gullstandarden i all kreftforskning, både hos fagmiljøet, partnere og regulatoriske myndigheter. Legene som deltok i NIPU-studien ser en positiv trend med flere overlevende hos pasienter behandlet med UV1, men det trengs noe mer observasjonstid før data vil rapporteres av professor Åslaug Helland som leder studien. Trolig vil det skje på kreftkongressen ESMO i oktober.

Powered by Labrador CMS