Ny rapport om overvekt og fedme:

Fra venstre: Mari Mette Graff, leder i Landsforeningen for Overvektige (LFO), stortingsrepresentant Erlend Svardal Bøe (H) og overlege og fedmeekspert Jøran Hjelmesæth hadde en interessant debatt om samfunnets ansvar for fedme- og overvektsproblematikken under et lanseringsmøte for ny Menon-rapport på Sentralen i Oslo onsdag morgen.

Debatt med pondus om fedme som samfunnssykdom

Det var til tider høy temperatur da fedmeekspert Jøran Hjelmesæth, Mari Mette Graff i Landsforeningen for overvektige og Høyre-politiker Erlend Svardal Bøe debatterte hvor stort ansvar samfunnet skal ta for fedme- og overvektsproblemene.

Publisert Sist oppdatert

SENTRALEN, OSLO (HealthTalk): Debatten, som ble ledet av partner og økonom Erland Skogli i konsulentselskapet Menon Economics, var avslutningen på et frokostmøte der Menon la frem en ny rapport om samfunnskostnadene for overvekt og fedme. Rapporten er bestilt og betalt av legemiddelselskapet Novo Nordisk Norge.

Ønsker mer fokus på stigma

Mari Mette Graff, leder for Landsforeningen for Overvektige (LFO), var tidlig ute med å påpeke at det er viktig å ikke peke på enkeltindividene, men på samfunnsutfordringen.

– Det jeg savner i rapporten er kanskje mer fokus på byrden av stigmaet rundt fedme og overvekt. Vi har et utrolig uutnyttet handlingsrom. Vi trenger et inkluderende arbeidsliv, økt arbeidsdeltakelse, mindre forekomst av fordommer i helsevesenet. Mange opplever at de i stedet for å få hjelp med helseutfordringer blir sendt hjem med beskjed om å spise mindre, sa Graff innledningsvis i debatten.

Hun uttalte også at forestillingen om overvekt og fedme som en moralsk tilstand handler om mangel på kunnskap.

– Det er mangel på eller fravær av respekt for kunnskap. Det er utrolig viktig å skille på de få ekstra kiloene som kommer over ferie eller høytid, og sykelig overvekt, sa Graff.

– Politikerne har en jobb å gjøre

Erlend Svardal Bøe (H), stortingsrepresentant i Helse- og omsorgskomiteen, pekte på at han er mest opptatt av livskvaliteten til den enkelte, og at det i overvekt- og fedmedebatten ofte er mye fokus på forebygging, og mindre fokus på behandling.

– Det er nok knyttet til holdninger i samfunnet om at overvekt og fedme handler om adferd, som matinntak. Men det er også andre dimensjoner, som er sosialt og medisinsk betinget. Vi trenger en bredere samfunnsdebatt om disse utfordringene. Politikerne har en jobb å gjøre, sa han.

Jøran Hjelmesæth, overlege og fedmeekspert, påpekte at politikerne i denne diskusjonen er samfunnsdoktorer, og at fedme er en samfunnssykdom som de må kurere.

– Dette kommer til å påføre samfunnet store kostnader i årene fremover, og vi er nødt til å sette på håndbrekket og iverksette tiltak. Ellers vil det gå til helvete med oss alle, og vi vil få en forverring av denne epidemien, sa han.

– Dere har en enorm makt

Deretter skrøt fedmeeksperten av det nylige forbudet mot å reklamere for usunn mat og drikke til barn og unge.

– Her har plutselig noen våknet. Det er fantastisk, og vi er kjempeglade for det. Det neste dere kan gjøre er å doble prisen på tung brus (sukkerholdig brus red.anm.) og halvere prisen på lettbrus. Da er mye gjort. Dere har en enorm makt og verktøykasse. Og ikke kom og skyld på Finansdepartementet for at det ikke skal kunne gå, sa overlegen.

Svardal Bøe fra Høyre påpekte at de som parti ikke stod bak forslaget.

– Vi mener det ikke skal være slik at staten skal komme inn med regulering og forbud med en gang det oppstår problemer. Jeg anerkjenner at det er problemer med reklame mot barn for usunn mat, men det er også juridisk vanskelig å si hvor grensene skal gå, sa Bøe.

– Staten må ta ansvar for staten, og hvis staten har et problem, så må staten løse det problemet. De rike vil fortsatt kunne kjøpe tung brus, sa Hjelmesæth.

– Størrelsen på lommeboken avgjør

Graff i LFO var enig i at forbud og påbud ikke løser alle utfordringer. Likevel mener hun prisene på matbutikkene er avslørende.

– Jeg måtte ut med 60 kroner for et fullkorn- eller rugbrød, mens jeg kunne få en loff for en tier. Jeg har tidligere levd på supplerende sosialstønad, og jeg kunne i den perioden ikke forsvart å bruke penger på den typen varer. Jeg måtte gå for fete og utspedde farseprodukter og hoppet over frukt og grønt. Vi har et uutnyttet handlingsrom der forskjellene kan utjevnes. I dag er det slik at størrelsen på lommeboken avgjør hvilke valg du kan ta for helsen, og det fører til sosial ulikhet, sa Graff.

Erlend Svardal Bøe poengterte at han ikke er uenig i at man kan bruke skatte- og avgiftssystemet på en annen måte enn man gjør i dag, blant annet for å løfte opp grønne og sunne produkter.

– Man har allerede gjort tiltak for alkohol og tobakk. Vi er nok enige om målet, men det er ulik politikk for hva som er de riktige virkemidlene, sa han.

Han la ikke skjul på at fedme og overvekt er en stor samfunnsutfordring.

– Vi får færre yrkesaktive per pensjonist, og dermed færre til å finansiere velferdsstaten. Jeg ser også med bekymring på utenforskap som vokser, og produksjonstapet.

Kritiserterte manglende blåreseptrefusjon

Hjelmesæth kom også inn på hvordan nye legemidler de siste årene har hjulpet mange som sliter med overvekt og fedme. Men også her er det sosial ulikehet som råder, mener han.

– De er bare tilgjengelig for de som har råd, og de færreste som har råd har behov. Det er de som ikke har råd som har behovet. Med et pennestrøk fjernet regjeringen nylig blåreseptrefusjon på disse behandlingene, sa Hjelmesæth, og viste til at slankemedisinene Wegovy og Saxenda ikke får refusjon på blåresept.

– Samfunnet utvikler seg, og med stadig nyere legemidler som kommer, ønsker Høyre at vi skal ha prioriteringsmeldingen oftere oppe til behandling. Men vi som politikere kan ikke detaljstyre, og det er jo grunner til at noen av legemidlene vi snakker om fortsatt er på hvit resept, svarte Høyre-politiker Bøe.

– Det er også viktig å lytte til andre eksperter enn de vi har lokalt. For oss i denne bransjen er dette helt uforståelig, når det er klare bevis på at fedme gir en svær risiko for en rekke vektrealterte følgesykdommer. Man trenger ikke være rakettforsker for å skjønne at det å gå ned i vekt vil redusere risikoen, sa fedmeekspert Hjelmesæth.

Powered by Labrador CMS