Fikk medhold:
Fikk medhold:

Sykehusinnkjøp fikk medhold - nå blir kreftavtalene signert

Sør-Rogaland tingrett gir Sykehusinnkjøp medhold i at Kreftanbudet kan gjennomføres. – Dette er en riktig avgjørelse, sier Daniel Heinrich som er leder i Norsk Onkologisk forening.

Publisert Sist oppdatert

Dermed tapte de to legemiddelselskapene MSD og Janssen som i oktober tok ut begjæring om midlertidig forføyning for å få domstolen til å ta stilling til om anbudsreglene var brutt.

– Vi er selvfølgelig skuffet over rettens konklusjon, men aksepterer kjennelsen, sier Hans Petter Strifeldt som er direktør for myndighetskontakt i MSD.

Daniel Heinrich sier til HealthTalk at han er glad for rettens avgjørelse som nå vil sikre pasientene tilgang på viktige kreftlegemidler. Han mener at det ville fått alvorlige konsekvenser dersom rettsaken hadde blitt vunnet av de to legemiddelselskapene.

Leder for norsk onkologisk forening, Daniel Heinrich mener rettens avgjørelse er riktig og sikrer pasientene tilgang til viktige kreftlegemidler.
Leder for norsk onkologisk forening, Daniel Heinrich mener rettens avgjørelse er riktig og sikrer pasientene tilgang til viktige kreftlegemidler.

Administrerende direktør i Helse Vest RHF, Inger Cathrine Bryne, representerer eierne - de regionale helseforetakene - i denne saken. Hun forteller til HealthTalk at et av legemidlene som ikke ville blitt tatt i bruk dersom Sykehusinnkjøp hadde tapt retssaken er Libtayo (cemiplimab) som monoterapi for voksne pasienter med ikke-småcellet lungekreft som ikke tidligere har fått annen behandling. Dette legemidlet er aktuell for 200-300 pasienter årlig. Det samme gjelder Calquence (akalabrutinib) som monoterapi til behandling av voksne pasienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som har fått minst én tidligere behandling. KLL er den vanligste blodkreftsykdommen. Hvert år får rundt 340 mennesker i Norge diagnosen, og 70 personer er aktuelle for behandlingen med Calquence.

Hadde brutt anbudsreglene

Det var i september i år at Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) slo fast at Sykehusinnkjøp hadde brutt regelverket om offentlige anskaffelser. Etaten hadde gjennomført Kreftanbudet til tross for at de var ansvarlig for at prisen på blant annet Norges desidert største kreftlegemiddel - Keytruda - ble lekket til konkurrentene i forkant av konkurransen. Det er legemidddelselskapet MSD som har utviklet immunterapien Keytruda som omsetter for nesten 1 milliard kroner årlig.

Ville ikke avlyse anbudet

Men Sykehusinnkjøp valgte likevel å ikke følge KOFAs anbefaling om å avlyse anbudet. Det fikk MSD og Jannsen til å se rødt, og i oktober tok de ut begjæring om midlertidig forføyning slik at domstolen kunne ta stilling til om anbudsreglene er brutt. Dermed kunne ikke viktige deler av Kreftanbudet - med den tekniske beskrivelsen “LIS 2207 Onkologi" - bli iverksatt før det ble avklart i en rettssak om anbudet var gyldig. Anbudet har en samlet ramme på 3,2 milliarder kroner og er med dette Norges desidert største legemiddelanbud.

Men i går ga Sør-Rogaland tingrett Sykehusinnkjøp medhold i at Kreftanbudet kan signeres og gjennomføres.

– Vi er glade for at denne avgjørelsen gir pasientene trygg og sikker tilgang på viktige legemiddel til kreftbehandling i Norge. Det har vært en omfattende behandling i tingretten, og signering av avtalene vil gi pasientene et så bredt utvalg av ulike behandlingsalternativ som mulig, sier Inger Cathrine Bryne.

Administrerende direktør Bente Hayes i Sykehusinnkjøp HF er glad for at retten har kommet til samme vurdering som spesialisthelsetjenesten.

– Det er viktig å poengtere at kun et fåtall av legemidlene innenfor onkologi har vært gjenstand for denne rettssaken, så eierne har kunnet signere kontrakter med alle leverandørene som alt har akseptert tildelingen. Det gir pasientene et bredere behandlingstilbud enn de hadde på eksisterende avtaler og det er vi glade for, seier Hayes.

Powered by Labrador CMS