NY SJEFSJOBB: Til sommeren starter Cecilie Daae (60) som direktør ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).
NY SJEFSJOBB: Til sommeren starter Cecilie Daae (60) som direktør ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Cecilie Daae får ny sjefsjobb

I november i fjor trakk Cecilie Daae (60) seg som som øverste leder i Helse nord RHF på grunn av helseutfordringer. I dag ble det klart at hun etterfølger Inger Elise Birkeland som direktør ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Daae tiltrer stillingen nærmere sommeren.

Publisert Sist oppdatert

– Daae har solid kompetanse og lang erfaring i å lede tunge kunnskapsmiljøer og kommer sist fra stillingen som administrerende direktør for Helse Nord. Tidligere har hun blant annet vært direktør for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, assisterende helsedirektør og divisjonsdirektør i Helsedirektoratet.

Strategisk med godt overblikk

– NKVTS får en direktør som har gode forutsetninger for å styrke og videreutvikle organisasjonen. Hun er strategisk, kjenner forvaltningen og har forståelse for politiske prosesser, sier Herlof Nilssen, styreleder i NKVTS i en melding.

NKVTS

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress fremskaffer forskningsbasert kunnskap som bidrar til at politikere, myndigheter og praksisfeltet tar gode beslutninger for å hjelpe berørte av vold og traumatisk stress. Senterets oppdragsgivere er primært Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Barne- og familiedepartementet samt Kunnskapsdepartementet. NKVTS er eid av NORCE (Norwegian Research Centre AS) som er et statlig forskningsinstitutt eid av fire norske universiteter.

Hovedaktiviteten ved NKVTS er å utvikle og spre kunnskap og kompetanse om vold og traumatisk stress. Målet er å bidra til å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene det kan medføre.

Medvirkning og samarbeid

I sin virksomhetsstrategi peker NKVTS på at forsknings- og implementeringsarbeidet skal holde høyt internasjonalt nivå, være relevant og samfunnsnyttig.

– Strategien er god og jeg tror vi gjennom å tydeliggjøre komplekse problemstillinger får dem gjennomført ved hjelp av medvirkning, samarbeid og god dialog med våre samarbeidspartnere og oppdragsgivere. Å bidra til et bedre liv for berørte av vold og traumer er lett å stille seg bak og noe alle bør strekke seg etter, sier Daae.

Powered by Labrador CMS