Dyr og avansert kreftpille er mer kostnadseffektiv enn billig kjemoterapi

(ASH/New Orleans) En ny helseøkonomisk studie viser for første gang at kostbar målrettet behandling av nydiagnostiserte pasienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) er verdt pengene. – Det er smart å gi pasientene den beste behandlingen først, sier helseøkonom Matilde Slot.

Publisert Sist oppdatert

Studien som ble presentert på ASH-kongressen mandag er utarbeidet av den danske professoren og hematologen Carsten Niemann i samarbeid med helseøkonomene Lars Ehlers og Matilde Slot fra Nordisk institutt for helseøkonomi (NIHE) i Århus.

Den helseøkonomiske studien viser at målrettet behandling med Venclyxto (venetoklaks) i kombinasjon med obinutuzumab - et monoklonalt CD20-antistoff - er kostnadseffektiv sammenlignet med kjemoterapiene klorabucil og obinutuzumab for behandling av voksne pasienter med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL).

Venclyxto er et legemiddel som binder seg til et protein (Bcl-2) som finnes i store mengder i KLL-cellene.

VERD PENGENE:
VERD PENGENE:

Dobbelt så dyr - men mye bedre

– Det kan kanskje høres paradoksalt ut, men forklaringen er rett og slett at effekten av Venclyxto er så mye bedre, selv om behandlingen er dobbelt så dyr i kroner og øre, forteller Matilde Slot.

Dette mener tydeligvis også Beslutningsforum for denne behandlingen ble innført i mai 2021. Legemidlet har imidlertid så langt ikke fått refusjon i Danmark.

Kronisk lymfatisk leukemi

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) er den hyppigste formen for leukemi i den vestlige verden og utgjør nær halvparten av alle tilfeller av leukemi hos pasienter over 65 år. Det er 250-300 nye tilfeller av KLL i Norge hvert år. KLL er en saktevoksende malign blodsykdom. Median alder ved diagnosetidspunktet er ca. 72 år og sykdommen ses hyppigere hos menn enn kvinner.

Kilde: Statens legemiddelverk

Gi beste behandling først

– Når vi ser på hele livsløpet til en pasient er det en økonomisk gevinst å gi nydiagnostiserte pasienter den beste behandlingen. Det øker den progresjonsfrie overlevelse slik at færre pasienter ikke får tilbakefall eller i det minste utsetter tiden til tilbakefall og død. Når pasienten får tilbakefall vil denne pasientgruppen uansett bli behandlet med Venclyxto i andre linje. I tillegg har pasientene en bedre livskvallitet når de får optimal behandling i førstelinje. Det er også noe som må med i regnestykket, sier hun.

Powered by Labrador CMS