Hvert år får omtrent 350 norske kvinner kreft i livmorhalsen. Halvparten er yngre enn 45 år. Nå har EU-kommisjonen godkjent immunterapien Libtayo til behandling av kreftsykdommen.
Hvert år får omtrent 350 norske kvinner kreft i livmorhalsen. Halvparten er yngre enn 45 år. Nå har EU-kommisjonen godkjent immunterapien Libtayo til behandling av kreftsykdommen.

Immunterapi godkjent for å behandle livmorhalskreft

EU-kommisjonen har godkjent Libtayo som monoterapi. Behandlingen gjelder pasienter med tilbakevendende eller metastatisk livmorhalskreft som har progrediert under eller etter behandling med kjemoterapi.

Publisert

Godkjenningen bygger på data fra fase 3-studien EMPOWER-Cervical 1. Den vister at kreftlegemiddelet Libtayo (cemiplimab) gir 31 prosent reduksjon i risikoen for død i den totale studiepopulasjonen og 27 prosent reduksjon hos pasienter med plateepitelkarsinom – en ondartet svulst utviklet fra normale plateepitelceller i hud, slimhinner og i abnormt forekommende plateepitel. Pasientene i kontrollgruppen ble behandlet med kjemoterapi.

Rammer 350 norske kvinner årlig

Livmorhalskreft er på verdensbasis den fjerde mest vanlige kreftformen hos kvinner. Hvert år får omtrent 350 norske kvinner kreft i livmorhalsen, og rundt 90 kvinner dør av sykdommen. Flere tusen kvinner i Norge får konstatert og behandlet forstadier til sykdommen hvert år. Omkring halvparten av tilfellene rammer kvinner yngre enn 45 år.

Studien stoppet tidlig

Studien ble stoppet tidlig i mars 2021 ved den andre planlagte interimanalysen. Den uavhengige dataovervåkingskomiteen ga da en enstemmig anbefaling basert på overlevelsesfordelen observert med Libtayo hos pasientene i studien.

Godkjent for fire krefttyper

Libtayo er nå godkjent for å behandle fire krefttyper i EU; kutan plateepitelkarsinom, basalcellekarsinom, ikke-småcellet lungekreft og nå senest livmorhalskreft.

Senest på mandag innførte Beslutningsforum Libtayo som monoterapi til førstelinjebehandling av voksne pasienter med ikke-småcellet lungekreft. Behandlingen er aktuell for 200 til 300 pasienter årlig.

I følge legemiddelverket er den eneste kjente årsaken til livmorhalskreft er infeksjon med humant papillomavirus (HPV). Dette er en gruppe av over 200 virus, og rundt 40 av disse smitter genitalt, som regel ved seksuell omgang. Infeksjonen er som regel selvhelbredende, men langvarig infeksjon med kreftfremkallende typer av HPV kan resultere i celleforandringer i livmorhalsen. Uoppdaget eller ubehandlet kan disse utvikle seg til kreft.

Powered by Labrador CMS