UHELDIG: Ingrid Aas, overlege ved Statens legemiddelverk synes det er uheldig når det oppstår mangelsituasjoner. FOTO: Caroline Roka

Mangel på diabeteslegemiddel i Norge

Det er meldt delvis mangel på diabeteslegemiddelet Ozempic i Norge og store deler av Europa. Mangelen skyldes økt etterspørsel og utilstrekkelig forsyning. Dette er bekymringsfullt, ifølge Diabetesforbundet.

Publisert Sist oppdatert

Det er delvis mangel på diabeteslegemiddelet Ozempic frem til 1. mars 2023, melder Statens legemiddelverk. Det vil komme nye leveranser til Norge, men dette er ikke være nok til å dekke behovet. Mangelsituasjonen gjelder flere land i Europa. Legemiddelverket vil følge utviklingen tett fremover.

- Vi synes alltid det er uheldig når det blir mangelsituasjoner, både for pasienter og helsepersonell. Men denne mangelen på Ozempic er ikke kritisk for diabetespasienter. Det finnes andre GLP1-agonister og blodsukkersenkende legemidler som kan brukes i stedet, sier overlege Ingrid Aas ved Statens legemiddelverk.

Ozempic er et legemiddel til behandling av voksne med utilstrekkelig kontrollert diabetes mellitus type 2. Det finnes i styrkene 0,25 mg, 0,50 mg og 1 mg. Det er styrken 1 mg som det er meldt mangel på.

– Bekymringsfullt

– Det er bekymringsfullt at personer med diabetes kan miste sin forskrevne medisin. Mange bruker dette legemiddelet og det har god effekt på blodsukkernivået. Mangelen er forhåpentligvis et midlertidig problem, og det finnes heldigvis andre medikamenter for diabetes type 2 som kan brukes i denne perioden, sier Silje Landsverk, kommunikasjonssjef i Diabetesforbundet.

Silje Landsverk, kommunikasjonssjef i Diabetesforbundet. FOTO: Diabetesforbundet

– Hva kan konsekvensene være?

– Konsekvensen er at personer som har fått dette forskrevet av lege, ikke får den mest optimale behandlingen for sitt blodsukker. Mange har prøvd ulike andre medikamenter uten tilstrekkelig effekt på blodsukkeret. Ozempic har vært løsningen for flere av disse. Derfor er det svært uheldig hvis dette medikamentet ikke er å få tak i.

Innenfor samme legemiddelgruppe finnes det andre blodsukkersenkende legemidler som kan brukes, ifølge Statens legemiddelverk.

– Dersom apoteket ikke kan tilby Ozempic må pasienten eller apoteket kontakte legen for å få ny resept på et annet legemiddel, sier overlege Aas ved Statens legemiddelverk.

Slik bør mangelen håndteres:

Råd til leger:

  • Vurder om pasienter som bruker Ozempic 1 mg kan bruke en annen GLP-1-agonist, eventuelt et annet blodsukkersenkende legemiddel.

Råd til apotek:

  • Kontakt lege dersom Ozempic 1 mg ikke kan skaffes.

  • Informer pasienten om mangelsituasjonen og be dem ta kontakt med lege, slik at behandlingen ikke avbrytes.

Råd til pasienter:

  • Dersom apoteket ikke kan tilby deg Ozempic 1 mg må du, eller apoteket, kontakte legen for å få ny resept på et annet legemiddel.

  • Følg rådene fra lege og apotek.

Kilde: Statens legemiddelverk

Powered by Labrador CMS