Toppmøte SABCS med de viktigste nyhetene om brystkreftmedisiner

I denne videopodcasten får du de viktigste nyhetene fra verdens største brystkreftkongress - San Antonio Breast Cancer Symposium. SABCS er den viktigste arenaen for publisering av studier om brystkreftmedisiner.

Publisert Sist oppdatert

5000 forskere og leger - deriblant over 20 fra Norge - deltok på kongressen som ble arrangert i desember. Sammen med journalist Lars Brock Nilsen går redaktør Hans Anderssen gjennom de viktigste nyhetene som kom på San Antonio Breast Cancer Symposium.

Brystkreft er den vanligste kreftformen for kvinner i Norge. De siste 30 årene er antall brystkrefttilfeller blant kvinner mellom 50 og 69 år, nær doblet.

HealthTalk var tilstede på SABCS og her finner du alle reportasjene våre fra konferansen.

Hans Petter Eikesdal, professor og overlege ved Haukeland universitetssykehus (tv) og Bjørn Naume, professor og overlege ved Oslo universitetssykehus.

Leger vi snakket med på kongressen, blant andre professorene og overlegene Hans Petter Eikesdal og Bjørn Naume forteller at de viktigste nyhetene dreide seg om såkalte antistoff legemiddelkonjugater. Dette er målrettede legemidler der et antistoff transporterer målrettet effektiv cellegift direkte til kreftcellene. Her frigjøres cellegiftmolkylene som trenger gjennom cellmembranen og forårsaker DNA-skade og apoptotisk celledød.

Enhertu med overlevelsedata

Blant annet ble det lagt frem overlevelsesdata på Enhertu (trastuzumab deruxtecan) til behandling av HER2-positiv metastatisk brystkreft. Fase 3-studien DESTINY-Breast03 viste at Enhertu reduserte risikoen for død med 36 prosent sammenlignet med Kadcyla - et annet, antistoff legemiddelkonjugat - hos pasienter med HER2-positiv metastatisk brystkreft i andrelinje.

Adjuvant målrettet behandling

Det ble også presentert data på adjuvant behandling med CDK 4/6-hemmeren Verzenio (abemaciclib). CDK 4/6 hemmere er fra før etablert som førstelinjebehandlingen for hormonfølsom metastatisk brystkreft, men nå kom det langtidsdata på Verzenio som adjuvant behandling - det vil si at legemidlet ble gitt etter operasjon. Denne studien er svært relevant for norske leger og pasienter fordi det er ventet at Beslutningsforum i løpet av dette halvåret vil konkludere om Verzenio skal innføres som adjuvant behandling i spesialisthelsetjenesten.

Norsk studie

Vi må heller ikke glemme at den norske Alice-studien ble presentert av den norske onkologen Jo Amund Kyte, sammen med studiens førsteforfatter Andreas Røssevold. De tok i bruk en immunstimulerende cellegift for å aktivere effekten av immunterapien Tecentriq (atezolizumab) på kvinner med trippelnegativ brystkreft. Det gir pasienter som tidligere ikke hadde effekt av immunterapi lenger tid før kreften kommer tilbake.

Disse pasientene har dårlig prognose, og har en median overlevelsestid på om lag ett år. Dagens behandlingsalternativer er begrenset, og det er behov for å finne nye behandlingsformer.

Powered by Labrador CMS