Pasienter med psoriasisartritt eller aksial spondyloartritt oppnår langtidseffekt når de behandles med Bimzelx. Dette er det første biologiske legemiddelet som er designet til å hemme cytokinene IL-17F i tillegg til IL-17A.
Pasienter med psoriasisartritt eller aksial spondyloartritt oppnår langtidseffekt når de behandles med Bimzelx. Dette er det første biologiske legemiddelet som er designet til å hemme cytokinene IL-17F i tillegg til IL-17A.

ACR 2022: Uendret effekt etter 52 uker med Bimzelx

Fase 3-studier viser at pasienter som har psoriasisartritt eller aksial spondyloartritt opprettholder effekten av Bimzelx etter 52 uker.

Publisert Sist oppdatert

Studien BE OPTIMAL viser at effekten av behandling med Bimzelx ble opprettholdt i 52 uker på leddsymptomer og grad av hudtilheling hos pasienter med psoriasisartritt. I de to studiene BE MOBILE 1 og BE MOBILE 2 dokumenteres det dessuten at behandling med Bimzelx ga vedvarende effekt i form av redusert betennelse, forbedret fysisk funksjon og livskvalitet over 52 uker ved aksial spondylitt.

Behandlingsresponsen var lik hos pasienter som ikke tidligere er behandlet med biologiske legemidler og hos pasienter der behandling med slike TNF-hemmere ikke hadde gitt tilstrekkelig effekt.

Sikkerhetsprofilen til Bimzelx over 52 uker i disse tre studiene er i samsvar med det som er rapportert tidligere, og ingen nye sikkerhetsaspekter ble identifisert.

Resultatene ble presentert som «late-breaking» på American Rheumatology Congress (ACR) tidligere denne måneden.

Bimzelx er det første biologiske legemiddelet som er designet til å hemme cytokinene IL-17F i tillegg til IL-17A. Dette resulterer i en effektiv hemming av den inflammatoriske respons ved inflammatoriske sykdommer sammenliknet med hemning av IL 17A-alene. Det er UCB som har utviklet legemidlet.

Ja fra Beslutningsforum

Forrige mandag ga Beslutningsforum tommelen opp for Bimzelx (bimekizumab) til behandling av av moderat til alvorlig plakkpsoriasis. EUs legemiddelbyrå EMA startet i september vurderingen av Bimzelx for indikasjonene psoriasis artritt og aksial spondyloartritt. Dersom EU vender tommelen opp, blir dette i såfall de første markedsføringstillatelsene som Bimzelx får for behandling av psoriasis artritt og aksial spondyloartritt på verdensbasis.

Dermed vil norske pasienter med psoriasis artritt og aksial spondyloartritt kunne bli blant de første i verden som kan ta i bruk dette legemiddelet. Men det vil uansett ta en god stund. Etter at EU har innvilget markedsføringstillatelse, må legemidlet nemlig også få godkjenning av Beslutningsforum før det kan tilbys pasienter i ordinær pasientbehandling. Det vil normalt ta minst ett år etter en EMA-godkjenning.

Powered by Labrador CMS