DEBATTPANELET. Disse deltok i debatten: Fra venstre: styreleder i Kreftforeningen Geir Riise, statsskretær Karl Kristian Bekeng, onkolog Petter Brandal, redaktør Hans Anderssen, kreftoverlever Sigve Stenersen, styreleder i legemiddelindustrien og adm.dir. i Novartis Veronika Barrabes og seniorrådgiver i Helse Vest Baard Christian Schem. I tillegg deltok onkolog Anne Turid Bjørnevik i debatten. Foto: Adrian Walle
DEBATTPANELET. Disse deltok i debatten: Fra venstre: styreleder i Kreftforeningen Geir Riise, statsskretær Karl Kristian Bekeng, onkolog Petter Brandal, redaktør Hans Anderssen, kreftoverlever Sigve Stenersen, styreleder i legemiddelindustrien og adm.dir. i Novartis Veronika Barrabes og seniorrådgiver i Helse Vest Baard Christian Schem. I tillegg deltok onkolog Anne Turid Bjørnevik i debatten. Foto: Adrian Walle

HealthTalk ledet debatt på Onkologisk Forum 2022

HealthTalks redaktør Hans Anderssen ledet debatten "Nye behandlingsmuligheter skaper dilemmaer for onkologen" på Onkologisk Forum 2022. Han stilte spørsmålet: – Det kommer en tsunami av nye legemidler, ofte for sjeldne diagnoser, og de er ofte dyre. Klarer vi å takle dette? Norge har en vei å gå, ifølge debattdeltakerne.

Publisert Sist oppdatert

“Nye behandlingsmuligheter skaper dilemmaer for onkologen “ var utgangspunktet for det spennende debattpanelet på Onkologisk Forum 2022, den 18. november.

Hans Anderssen, redaktør i HealthTalk ledet debatten som bestod av et panel med statsskretær Karl Kristian Bekeng, styreleder i Kreftforeningen Geir Riise, styreleder i legemiddelindustrien og adm.dir. i Novartis Veronika Barrabes, seniorrådgiver i Helse Vest Baard Christian Schem, onkolog Petter Brandal, onkolog Anne Turid Bjørnevik og kreftoverlever Sigve Stenersen.

Det store temaet for debatten var nye medisiner innenfor kreftbehandling og hvorvidt Norge bruker nok penger på disse medisinene som kan redde liv. Redaktør Anderssen stilte blant annet spørsmålet: Det kommer en tsunami av nye legemidler, ofte for sjeldne diagnoser, og de er ofte dyre. Klarer vi å takle dette?

Statssekretær Bekeng svarte at dette er diskutert i veldig mange land og at det er et problem at det ikke er satt av nok penger til legemidler. Han understreket at legemidler som innføres tidligere i andre land ofte ikke er godt nok utprøvd ennå. Riise, som er styreleder i Kreftforeningen, er forkjemper for at vi skal godkjenne flere legemidler tidligere.

– Vi kunne jo si at vi i hvert fall ikke skal være senere enn i andre europeiske land. Vi har 13000 milliarder kroner på bok. Hvilke andre land har det, spurte han.

Sigve Stenersen er en av dem som brukte egne penger på behandling i USA – om det ikke hadde vært for dette, hadde han ikke overlevd lymfekreften som han hadde for noen år siden. I 2017 sa onkolog Bjørnevik at hun ikke kunne tilby han mer behandling. Stenersen var da 47 år og hadde fire barn mellom ni og 19 år.

– Jeg var veldig nedkjørt, og jeg gikk til det med en ny risiko. Jeg visste det ikke var noen garanti for at den nye behandlingen ville ha effekt, fortalte han.

Stenersen fikk behandling med CAR-T celleterapien Yescarta på anerkjente MD Anderson kreftsenter i USA.

Dette legemidlet har vært i bruk i Finland og Sverige i et par år, og ble først tatt i bruk i Norge 15. november, etter et vedtak i Beslutningsforum i forrige måned.

– Jeg var på sykehuset i to måneder, og jeg merket veldig godt den ekstreme effekten på kort tid. Jeg var tilbake i jobb i løpet av noen uker, fortalte han.

Stenersen avsluttet debatten med dette hjertesukket:

– Mitt ønske som pasient er at det blir flere typer medisiner og at vi godtar flere behandlinger.

Powered by Labrador CMS