Oppkjøpet sikrer AstraZeneca et nytt tillegg til sin kardiorenal pipeline - baxdrostat (CIN-107). Den såkalte aldosteronale syntasehemmeren (AS-hemmer) utvikles som blodtrykksenkende medisin for pasienter med behandlingsresistent hypertensjon.

AstraZeneca kjøper CinCor Pharma - sikrer mulig ny blodtrykkssenkende medisin

Avtalen vil kunne ha en totalverdi på rundt 1,8 milliarder dollar. De globale rettighetene til den utprøvende aldesteron-synthasehemmeren baxdrostatog vil styrke AstraZenecas kardiorenale pipeline.

Publisert Sist oppdatert

CinCor er ifølge en pressemelding fra AstraZeneca et USA-basert biofarmasøytisk selskap i kliniks fase som utvikler nye behandlinger mot resistent og ukontrollert hypertensjon (høyt blodtrykk), og mot kronisk nyresykdom.

Kan bli ledende

Oppkjøpet sikrer AstraZeneca et nytt tillegg til sin kardiorenal pipeline - baxdrostat (CIN-107). Den såkalte aldosteronale syntasehemmeren (AS-hemmer) utvikles som blodtrykksenkende medisin for pasienter med behandlingsresistent hypertensjon.

Ifølge AstraZeneca kan baxdrostat potensielt bli ledende innenfor nestegenerasjons AS-hemmere, ettersom det er svært selektivt for aldosterone syntase, og fordi den reserverer kortisol-pathway i mennesker.

Mulig kombo med Forxiga

En potensiell synergi ved oppkjøpet er kombinasjon av baxdrostat og AstraZenecas dapagliflozin (Forxiga), en «blockbuster»-medisin som er godkjent som behandling av både diabetes type 2, hjertesvikt og kronisk nyresykdom.

«Oppkjøpet komplementerer AstraZenecas strategi om å sikre ytterligere pasientfordeler innen kardiorenale sykdommer, der det eksisterer et stort umøtt medisinsk behov», skriver selskapet.

Assosiert med alvorlige sykdommer

Mene Pangalos, direktør for biofarmasøytisk forskning og uvikling i AstraZeneca, sier i en kommentar at oppkjøpet av CinCor støtter opp under selskapets forpliktelser innen kardiorenale sykdommer, og at pipelinen styrkes med baxdrostat.

– Overdrevne nivåer av aldosteron er assosiert med hypertensjon og alvorlige kardiorenale sykdommer, inkludert kronisk nyresykdom og koronar arteriesykdom. Det å muliggjøre effektiv redusering av denne sykdomsbyrden vil være en svært ønsket behandlingsmulighet for disse pasientene, sier Pangalos i en uttalelse fra selskapet.

Powered by Labrador CMS