Nytt behandlingskonsept av mantelcellelymfom: – Pasientene slipper unødig behandling

Den målrettede behandlingen med Venclyxto (venetoklaks) sammen med lenalidomide og rituximab er så effektiv at mange av pasientene i den nordiske multisenterstudien kunne avslutte behandlingen etter bare seks måneder. – Det er bra for pasientene og for sykehusene, sier overlege Mats Jerkeman ved Skånes universitetssykehus i Lund.

Publisert

Han presenterte fase 2-studien VALERIA på American Society of Hematology (ASH) denne uken, og er studiens førsteforfatter. De norske overlegene Arne Kolstad på Sykehuset Innlandet og Jon Riise på Radiumhospitalet er medforfattere av studien.

Adnuntius-ad. Hidden in the editor.Format: "healthtalk.no - desktop - article banner 1", size: 703x351.

– Mantelcellelymfom er en ganske vanlig lymfomsykdom som ennå ikke kan kureres. Kreften kan vokse raskt, og blir dermed ofte oppdaget når det har nådd et senere stadie. – I fase 2-studien som inkluderte 59 pasienter testet vi et målrettet legemiddel som heter venetoklaks som vi kombinerte med lenalidomide og rituximab, forteller Jerkeman.

Responsstyrt behandling

– En stor del av pasientene hadde respons på denne behandlingen, men det mest interessante med denne studien er at vi også fulgte pasientene med MRD - en veldig presis metode for å måle nivået av lymfomceller i blod og benmarg, forteller Jerkeman.

MRD står for Minimal Residual Disease.

Av de 59 pasientene som deltok i studien kunne forskerne avslutte behandlingen på 35 (59%) etter de oppnådde komplett respons og var MRD-negative.

– Pasientene som ikke lenger hadde tegn til kreftceller i blod og benmarg kunne vi avslutte behandlingen på. Det innebærer at vi kunne gi en tidsbegrenset behandling. De fleste pasientene fikk kun venetoklaks kombinert med lenalidomide og rituximab i seks måneder. Deretter fulgte vi opp pasientene med flere MRD-tester. Pasientene vi kunne avbryte behandlingen på har vært uten behandling i median 14 måneder, forteller Jerkeman.

Bra for pasientene - og for sykehuset

Han forteller at mange pasienter gjerne vil behandles på denne måten - med en såkalt responsstyrt behandling - i stedet for å behandles kontinuerlig frem til progresjon - en progresjonsstyrt behandling - som er den tradisjonelle metoden for all kreftbehandling.

Venclyxto selges under navnet Venclexta i USA (bildet).

Jerkeman mener at responsstyrt behandling også er relevant å bruke på behandlinger av andre lymfomtyper.

– Responsstyrt behandling gir færre bivirkninger, og sykehusene sparer mye penger ved å stoppe behandlingen, for Venclyxto er ikke bare effektivt det er også kostbart, sier han.

Men ikke i noen land i Norden kan vi foreløpig ikke bruke denne trippelkombinasjonen for venetoklaks har ikke markedsføringsgodkjenning i EMA for denne type behandling, forteller Jerkeman.

Powered by Labrador CMS