Ibrutinib på vei mot førstelinjebehandling av pasienter med mantelcellelymfom

(ASH/New Orleans) – En liten pasientgruppe har nå endelig fått en effektiv behandling med små bivirkninger. Vi tror resultatene fra TRIANGLE-studien kommer til å endre behandlingspraksis. Det forteller overlege og professor Mats Jerkeman ved Skånes universitetssykehus i Lund.

Publisert Sist oppdatert

Søndag ble resultatene fra den store Europeiske forskerinitierte trearmede studien med det passende navnet TRIANGLE, presentert på kongressen til American Society of Hematology (ASH) som nå pågår i New Orleans. Jerkeman er medforfatter og lymfom-miljøene i Norge, Sverige, Danmark og Finland har vært sterkt involvert. Blant annet er over 10 prosent av de 870 pasientene i studien rekruttert fra Norden.

Publiseringen av resultatene fra studien er en av de absolutte høydepunktene under kongressen, og den ble presentert på en Plenary Scientific Session med flere tusen leger og forskere i salen.

– Vil endre behandlingspraksis

– TRIANGLE-studien er den absolutt største studien som er gjort innenfor matelcellelymfom, og i dag ble det rapportert data for yngre pasienter. Da snakker vi om personer opp til 65 år. 870 pasienter ble randomisert i tre behandlingsgrupper, sier Jerkeman.

Standard førstelinjebehandling for yngre pasienter med mantelcellelymfom er antracyklin- og cytarabinholdig induksjonsbehanding, og konsolidering med høydose stamcellestøtte (HMAS). I denne studien vill man finne ut om tillegg av ibrutinib i induksjonsbehandling og vedlikeholdsbehandling vil gi bedre behandlingsresultat. I tillegg ville forskerne finne ut om tillegg av ibrutinib gjør at det ikke lenger er noen gevinst med HMAS.

Mantelcellelymfom

Mantelcellelymfom er en relativt sjelden type av non-Hodgkin lymfom. Det er flest menn som får sykdommen og den er ofte utbredt når den oppdages. Mantelcellelymfom er en svært alvorlig sykdom. Pasientene taper mange leveår og har lavere livskvalitet på grunn av sykdommen.

Fact: Click to add text

– Vi sammenliknet standardbehandlingen med høydose stamcellestøtte (HMAS) mot to eksperimentelle armer. I den ene la vi BTK-hemmeren ibrutinib til induksjonsbehandlingen og som vedlikeholdsbehandling. I den tredje fikk pasientene ibrutinib, induksjonsbehandling og vedlikeholdsbehandling, men uten HMAS, sier Jerkeman.

Han forteller at studiens primære endepunkt, failure-free survival (FFS) var numerisk høyere hos pasienter etter tre år som fikk ibrutinib enten alene (86 %) eller med autolog stamcelletstøtte (HMAS; 88 %), sammenlignet med HMAS alene (72%).

Jerkeman mener at studien kommer til å endre behandlingspraksis.

– Vi tror dette kommer til endre behandlingspraksis. I de behandlingsarmene der ibrutinib ble lagt til, så vi en tydelig forskjell FFS og i responsen på induksjonsbehandlingen. Foreløpig ser vi ingen forskjell når det gjelder FFS i den gruppen som fikk ibrutinib og HMAS og den som fikk bare Ibrutinib. Men det vi håper på er å kunne ta bort HMAS for denne pasientgruppen, og det vil være en stor fordel når det gjelder bivirkninger på kort og lang sikt, sier Jerkeman.

Må diskuteres i Norsk lymfomgruppe

Overlege Karin Wader på St. Olavs Hospital forteller til HealthTalk at dataene er så gode at de må diskuteres i Norge lymfomgruppe.

– Vi må diskutere i norsk lymfomgruppe om dataene er moden for endring i praksis, sier overlege Karin Wader. Hun er kritisk til at ibrutinib ikke er godkjent i av Beslutningsforum hverken til bruk i første eller senere linjers behandling med mantelcellelymfom.

– Vi må diskutere i norsk lymfomgruppe om dataene er moden for endring i praksis. Dette vil i såfall bety en stor endring i standard behandling for norske pasienter, siden HMAS er beheftet med betydelige bivirkninger. Mantelcellelymfom er en sjelden sykdom og det er flott at man har klart å samle så mange sentra til en stor randomisert studie som kan gi svar på viktige spørsmål, sier Wader.

Hun er imidlertid kritisk til at ibrutinib ennå ikke er innført av Beslutningsforum.

– Et sentralt poeng i Norge er imidlertid at ibrutinib ikke er godkjent av Beslutningsforum hverken til bruk i første eller senere linjers behandling med mantelcellelymfom, selv om data for gevinst i residivbehandling nå er svært moden. Det er et stort behov for tilgang til ibrutinib for norske pasienter, sier hun.

Store bivirkninger

– Bruk av HMAS kan kun berettiges - på grunn av dens høye toksisitet - dersom det skjer en signifikant forbedring av FFS, sa studiens førsteforfatter professor Martin Dreyling fra Ludwig Maximilian universitet i Munchen under en pressekonferanse her på ASH.

Totaloverlevelse (OS) etter tre år var numerisk fem prosent høyere i ibrutinib-armene, men Dreyling sa at dataene foreløpig er umodne for å gjøre statistiske sammenligninger.

Dreyling sa videre at for flertallet av pasientene vil ibrutinib bli den nye standardbehandlingen. – Selv om spesifikke undergrupper kan fortsatt ha nytte av HMAS kan det ta tre år fra nå før vi har en sikker konklusjon på studiens data.

Må først godkjennes

Men de banebrytende resultatene til tross. Det vil ta tid før denne behandlingen kan tas i bruk. Først må legemiddelkombinasjonen få markedsføringstillatelse i Europa, og deretter må Beslutningsforum vedta å gi behandlingen refusjon.

Powered by Labrador CMS