– Vi har fått et nytt angrepsmål mot myelomatose: Bispesifikt antistoff og CAR-T lykkes i studier

(ASH/New Orelans) Forskere har i noen år festet sin lit til at et protein kalt GPRC5D kan tilby en ny vei til å få immunsystemet til å jakte på og ødelegge myelomatoseceller. Nå viser resultatene av to studier med et bispesifikt antistoff og en CAR-T, som begge retter seg mot dette proteinet, at forskerne hadde rett.

Publisert Sist oppdatert

Som andre bispesifikke antistoffer, virker talquetamab ved å binde seg til kreftcellen på den ene siden av legemidlet og en T-celle på den andre siden av legemidlet. Det bidrar til å trekke immuncellen nær kreftcellen og gjør det lettere for T-cellen å finne og drepe svulsten.

– Vi har tidligere fått presentert responsdata på talquetamab på ASH, men i år er kom det fase 2-data på langtidsoppfølging, forteller overlege Fredrik Schjesvold som leder Oslo myelomatosesenter.

Forskerne rekrutterte 280 tungt forbehandlede pasienter til studien og alle fikk talquetamab. Flere av pasientene hadde tidligere blitt behandlet med BCMA-rettede bisepsifikke antistoffer eller CAR-T. Av de 280 pasientene fikk over 70 prosent respons på talquetamab slik at kreften ble redusert betydelig eller fullstendig.

Andre bivirkninger

– Behandling som retter seg mot GPRC5D har en snillere bivirkningsprofil siden den ikke gir de langtidsinfeksjonsutfordringene som BCMA-rettede behandlinger gir. Men GPRC5D-rettede legemidler gir andre bivirkninger siden dette proteinet også finnes på keratinisert vev. Det gjør at pasientene kan få problemer med negler, hud og smaksløker, forteller Schjesvold.

Myelomatose

Myelomatose, også kjent som beinmargskreft, er en av de vanligste formene for hematologisk kreft, det vil si kreft knyttet til blodsystemet og beinmargen. Det diagnostiseres årlig rundt 400 nye tilfeller av myelomatose i Norge, og forekomsten er økende. Årsaken til at denne sykdommen oppstår er ukjent, men utviklingen skjer gradvis

– Det kom også helt nye data på en CAR-T som også retter seg mot GPRC5D og som foreløpig bærer navnet BMS-986393. Her fikk vi se de første dataene der behandlingen var testet ut på mennesker, sier Schjesvold. Han forteller at effektdatene er svært gode - slik vi har vent oss til å se med CAR-T.

I en residiverende/refraktær populasjon med 33 myelomatosepasienter, der 18 tidligere hadde fått anti-BCMA-behandling, rapporterte forskerne ingen behandlingsrelaterte dødsfall, og en relativt lav andel pasienter (6 prosent) som fikk alvorlig cytokinfrigjøringssyndrom (CRS). På tvers av alle doser gikk 17 av 19 evaluerbare forsøkspersoner i remisjon, inkludert en 100 prosent respons (ORR) hos de 10 som ikke hadde hatt tidligere anti-BCMA-behandling, og 78 prosent respons hos de ni som hadde progrediert etter å ha vært behandlet med Carvykti en BCMA-rettet CAR-Tc eller Blenrep.

– I tillegg har denne CAR-T behandlingen mye mindre bivirkninger mot negler, hud og smaksløker enn det vi ser hos pasienter som får talquetamab, sier Schjesvold.

Powered by Labrador CMS