PARP-hemmeren Lynparza er godkjent i EU for behandling av metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft i kombinasjon meabirateron og betennelsesdempende prednison eller prednisolon
PARP-hemmeren Lynparza er godkjent i EU for behandling av metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft i kombinasjon meabirateron og betennelsesdempende prednison eller prednisolon

Lynparza godkjent i EU for behandling av metastatisk prostatakreft

AstraZeneca og MSDs Lynparza i kombinasjon med abirateron og betennelsesdempende prednison eller prednisolon er nå godkjent i EU for behandling av metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft (mCRPC) hos voksne menn som ikke er indisert for kjemoterapi.

Publisert Sist oppdatert

Godkjenningen fra EU-kommisjonen er basert på resultater fra fase 3-studien PROpel og følger den positive anbefalingen i European Medicine Agency (EMA) fra november 2022.

Prostatakreft er den vanligste kreftformen hos norske menn, med omtrent 5000 nye tilfeller årlig. Flesteparten av de rundt 1000 mennene som årlig dør av prostatakreft i Norge har metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft (mCRPC).

Statens legemiddelverk gjennomfører nå en metodevurdering av denne behandlingen, og det er Beslutningsforum som til syvende og sist som vil avgjøre om norske pasienter skal få ta i bruk til denne behandlingen.

I PROpel studien reduserte kombinasjonsbehandlingen risikoen for sykdomsprogresjon eller død med 34 prosent sammenlignet med standardbehandlingen (abirateron pluss prednison). Studien som også er publisert i The New England Journal of Medicine viste også at median radiografisk progresjonsfri overlevelse (rPFS) var 24,8 måneder for Lynparza (olaparib) pluss abirateron versus 16,6 måneder for abirateron alene. Men for totaloverlevelse (OS) - et av flere sekundære endepunkt - ga ikke Lynparza-armen en statistisk signifikant fordel fordi dataene ennå er umodne.

– Betydelig klinisk fordel

– Resultatene fra PROpel fase 3-studien med olaparib i kombinasjon med abirateron som førstelinjebehandling viser at denne kombinasjonen kan gi betydelig klinisk fordel for pasienter med metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft. Pasienter med denne tilstanden i EU vil nå, for første gang ha muligheten til å dra nytte av denne nye behandlingskombinasjonen. Det sier Noel Clarke. Han er urologisk kirurg og professor i urologisk onkologi ved Manchesters Christie/Salford Royal Hospitals og Manchester University, og er en av seniorforskerne bak PROpel-studien.

Prostatakreft

  • Prostatakreft er den vanligste kreftformen hos norske menn, med omtrent 5000 nye tilfeller årlig og 1000 dødsfall.

  • Det kliniske forløpet ved metastatisk prostatakreft begynner for de alle fleste med en kastrasjonsfølsom fase, hvor sykdomsutvikling hemmes ved å fjerne effekten av testosteron, vanligvis ved kirurgi og/eller antihormonterapi (androgen deprivasjons terapi - ADT).

  • Før eller senere vil imidlertid ikke dette være nok til å hindre progresjon og sykdommen går over i en kastrasjonsresistent fase.

  • Metastatisk, kastrasjonsresistent prostatakreft (mCRPC) er en uhelbredelig tilstand og behandlingen som gis har som hensikt å forlenge livet og øke livskvaliteten.

  • Hos pasienter med mCRPC vokser prostatakreft og sprer seg til andre deler av kroppen til tross for bruk av androgen-deprivasjonsterapi (ADT) for å blokkere virkningen av mannlige kjønnshormoner.

  • Flesteparten av de rundt 1000 mennene som årlig dør av prostatakreft i Norge, har mCRPC.

  • Total overlevelse for pasienter med mCRPC er omtrent tre år i kliniske studier, og enda kortere i den virkelige verden.

  • Studier fra USA viser at omtrent halvparten av pasienter med mCRPC bare får én linje med aktiv behandling, med avtagende nytte av påfølgende terapier.

– Mange pasienter med mCRPC er bare i stand til å motta én linje med aktiv terapi ettersom sykdommen kan utvikle seg raskt, forteller Dave Fredrickson som er AstraZenecas onkologisjef. – Kombinasjonen av Lynparza med abirateron som en førstelinjebehandling utvider bruken av Lynparza til en bredere gruppe mCRPC-pasienter, sier han.

Powered by Labrador CMS