Podcast

Hver uke

For deg som vil ha nyheter, analyser og debatt om helse

Sesong 1, ep. 58 | 29.08.2020
Empagliflozin (Jardiance) reduserer risikoen for kardiovaskulær død og sykehusinnleggelse med 25 prosent hos pasienter med hjertesvikt. Vi oppsummerer Emperor-Reduced studien som ble presentert på den store hjertekongressen European Society of …
Sesong 1, ep. 57 | 28.08.2020
Lege og forsker Mariam Anjum er bekymret for at antall hjerneslag som skyldes hjerteflimmer ikke går ned. Det vært en klar nedgang i forekomst av nye hjerneslag i Norge de …
Sesong 1, ep. 56 | 13.08.2020
Hvordan kan vi best skape et bærekraftig helsevesen, som vi kan fortsette å være stolte over? I panelet finner vi Marit Hermansen (President i Legeforeningen), Gunnar Mørne (Sektordirektør Helse Sopra …
Sesong 1, ep. 55 | 13.07.2020
Én million - hver fjerde voksne nordmann har diagnosen fedme. - Fedme og overvekt øker faren for diabetes type 2, hjerte- og karsykdommer og andre livsstilssykdommer betraktelig, sier professor Jøran …
Sesong 1, ep. 54 | 01.07.2020
- Norge er for sene med å godkjenne nye kreftlegemidler og det er for lite åpenhet i beslutningene. Det sier Olav Ljøsne som er styreleder i Blodkreftforeningen. Nå vil han …
Sesong 1, ep. 53 | 25.06.2020
I denne podcasten summerer overlege leder for Oslo myelomatosenter Fredrik Schjesvold opp de viktigste studiene som ble presentert på EHA25 - som er den 25ende årlige kongressen til European Hematology …
Få gratis nyhetsbrev
Sesong 1, ep. 52 | 17.06.2020
Verdens største kreftkonferanse ASCO er over og det har vært en konferanse med mange viktige nyheter. Flere tusen forskningsbidrag ble presentert. Vi har snakket med noen av Norges ledende kreftleger …
Sesong 1, ep. 51 | 10.06.2020
Kronisk lymfatisk leukemi - KLL - er en sjelden blodkreftsykdom. Hvert år får rundt 340 mennesker i Norge diagnosen. I denne podcasten skal vi belyse sykdommen, diagnosen og behandlingen av …
Sesong 1, ep. 50 | 05.06.2020
Verdens største og viktigste kreftkonferanse - ASCO - er over og sammen med de medisinske lederne i Roche, Bristol Myers Squibb, Merck og MSD snakker vi om forskningsfronten i kreftbehandlingen.
Sesong 1, ep. 49 | 29.05.2020
Verdens største kreftkonferanse ASCO er i gang. Nye viktige lungekreftstudier står nærmest i kø for å bli presentert. Med oss for å snakke om lungekreftnyhetene som legges frem på ASCO20 …
  • Side 3 av 8

Side 3 av 8