Helse- og omsorgsdepartementet vil endre smittevernloven og helseberedskapsloven. Hensikten er å sikre forsvarlige beredskapshjemler. Bildet er fra teststasjon på St Hanshaugen. Sykepleier Liv Molden gjør seg klar for ny arbeidsdag.
Helse- og omsorgsdepartementet vil endre smittevernloven og helseberedskapsloven. Hensikten er å sikre forsvarlige beredskapshjemler. Bildet er fra teststasjon på St Hanshaugen. Sykepleier Liv Molden gjør seg klar for ny arbeidsdag.

Vil endre smittevernloven og helseberedskapsloven

Helse- og omsorgsdepartementet vil endre smittevernloven og helseberedskapsloven. Hensikten er å sikre forsvarlige beredskapshjemler også etter 1. juli 2023. Nå er forslagene sendt på høring

Publisert Sist oppdatert

Tiltak som reduserte kontakt mellom mennesker var avgjørende for å hindre smittespredning under koronapandemien. Stortinget fastsatte da midlertidige forskriftshjemler om blant annet isolering og smittekarantene for covid-19. De midlertidige bestemmelsene har blitt forlenget flere ganger, men oppheves 1. juli 2023. Derfor er det nå behov for lovendringer som ivaretar behovet for en godt smittevern, mener departementet.

Forslaget som nå sendes på høring gjør det mulig å vedta forskrifter om blant annet isolering og smittekarantene, dersom et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom skulle gi et slik behov. Slike forskrifter kan innføres på visse vilkår, og bare benyttes så lenge det er nødvendig og forholdsmessig i lys av den til enhver tid gjeldende situasjonen, skriver departementet i en nyhetsmelding.

Forsyningssikerhet

I høringsnotat foreslås det også endringer i helseberedskapsloven for å ivareta forsyningssikkerheten i Norge. Forslaget gjør det mulig å pålegge omlegging av drift og omsetningsrestriksjoner for markedsaktørene innenfor medisinsk utstyr.

Høringsfrist er 11. april 2023.

Powered by Labrador CMS