Hvert år tas det over 60 000 MR-undersøkelser med kontrastmiddel av sentralnervesystemet i Norge. Nå viser en studie at bruken av kontrastmiddel kan reduseres.
Hvert år tas det over 60 000 MR-undersøkelser med kontrastmiddel av sentralnervesystemet i Norge. Nå viser en studie at bruken av kontrastmiddel kan reduseres.

Kan redusere bruken av kontrastmiddel ved MR-undersøkelser

En studie viser at å bruke 25 prosent mindre av kontrastmiddelet Gadovist ved MR undersøkelser av sentralnervesystemet gir like gode resultater som standard dose.

Publisert

Sentralnervesystemet består av hjernen og ryggmargen. Hvert år tas det over 60 000 MR- undersøkelser med kontrastmiddel av sentralnervesystemet i Norge. MR av sentralnervesystemet står for 35 prosent av alle MR undersøkelser.

Bayers kontrastmiddel Gadovist (gadobutrol) har fått en oppdatert doseanbefaling basert på resultater fra den publiserte internasjonale multisenterstudien LEADER-75. Den viser at 25 prosent mindre av det gadoliniumbaserte kontrastmidlet gadubutrol er tilstrekkelig til å oppnå et resultat som tilsvarer standarddose gadoterat (Dotarem/Clariscan) ved avbildning av sentralnervesystemet. Det opplyser Bayer i en pressemelding.

Multipel sklerose

- En redusert dose gadolinium kan være viktig for pasienter som gjennomgår gjentatte MR-undersøkelser med gadoliniumkontrastmidler, for eksempel pasienter med multippel sklerose, sier Johan Wikström. Han er professor i nevroradiologi ved Uppsala universitet og overlege ved Center for Imaging and Functional Medicine, Uppsala Akademiska sjukhus.

- En liten forekomst av gadolinium i ulike kroppsvev har nylig blitt etablert. Dette sees først og fremst ved bruk av såkalte lineære gadoliniumkontrastmidler og i mindre grad med de nå vanlig brukte makrosykliske kontrastmidlene. Det har ikke vært mulig å påvise negative helsekonsekvenser av dette, men man bør likevel sikte på en så liten akkumulert dose gadolinium som mulig, sier Johan Wikström.

Hos Bayer jobber vi hele tiden med å tilby terapeutiske og diagnostiske alternativer for leger og pasienter. LEADER-75 understreker vår forpliktelse til å utvikle kontrastmidler som gir leger den bildeforbedringen som kreves for optimal diagnose, sier Henrik Rilven-Drue, medisinsk rådgiver for radiologi i Bayer Nordics.

Powered by Labrador CMS