Prostatakreft:

FEILET I FASE 3: – Utfallet av denne studien er en viktig påminnelse om at dette fortsatt er en sykdom som er vanskelig å behandle, sier Dr Scot Ebbinghaus, direktør for klinisk forskning ved Merck Research Laboratories, i en uttalelse fra MSD.

Stopper studie med Keytruda-kombo mot prostatakreft med spredning

Legemiddelselskapet MSD stopper fase 3-studien Keynote-991, der PD1-hemmeren pembroluzimab (Keytruda), i kombinasjon med enzalutamid (Xtandi) og såkalt androgen deprivasjonsterapi (ADT), ble evaluert som behandling av pasienter med metastatisk, hormonsensitiv prostatakreft (mHSPC). Årsaken er manglende effekt.

Publisert Sist oppdatert

Legemiddelkombinasjonen klarte ikke gjennom studien å demonstrere forbedring i totaloverlevelse (OS) eller radiografisk progresjonsfri overlevelse (rPFS), som var de to primærendepunktene i studien, sammenlignet med placebo pluss enzalutamid og ADT. Studien blir stoppet etter anbefaling fra den uavhengige dataovervåkningskomiteen.

Ingen nye sikkerhetssignaler ble oppdaget i forbindelse med studien, men MSD skriver i en pressemelding at legemiddelkombinasjonen var assosiert med en høyere insidens av bivirkninger og alvorlige bivirkninger av grad 3-5, sammenlignet med kontrollarmen i studien. MSD vil nå informere studieutprøverne om avgjørelsen, og anbefaler nå pasienter i studien om å snakke med sin lege om videre behandling. Data fra studien vil presenteres på en kommende medisinsk konferanse.

– En viktig påminnelse

Dr. Scot Ebbinghaus, direktør for klinisk forskning ved Merck Research Laboratories, sier i en uttalelse fra selskapet at det eksisterer et signifikant umøtt behov for pasienter med avansert prostatakreft.

– Utfallet av denne studien er en viktig påminnelse om at dette fortsatt er en sykdom som er vanskelig å behandle. Vi er takknemlige for deltakelsen til pasientene og utprøverne i denne studien, og vi vil fortsette å avansere vårt kliniske utviklingsprogram for å evaluere Keytruda-baserte kombinasjoner og nye kandidater for pasienter med prostatakreft, sier han i en kommentar.

Stor Keytruda-satsing på prostatakreft

MSDs har et stort klinisk utviklingsprogram for pembroluzimab mot prostatakreft, som evaluerer blockbuster-medisinen både som monoterapi og i kombinasjon med andre terapier. Legemidlet evalueres for tiden i fase 2-studiene Keynote-199 og Keynote-365, samt i fase 3-registreringsstudien Keynote-641. I tillegg inngikk MSD i juli i fjor en global utviklings- og kommersialiseringsavtale med Orion Corporation for Orions utprøvende legemiddelkandidat ODM-208, som for tiden evalueres i en klinisk fase 2-studie som behandling av pasienter med kastrasjonsresistent prostatakreft.

Keynote-991 er en randomisert, dobbeltblindet fase 3-studie. Sekundærendepunkt inkluderte objektiv responsrate, varighet på respons og sikkerhet. 1251 pasienter ble innrullert i studien.

Powered by Labrador CMS