– Pluvicto vil være et viktig tillegg til behandling av pasienter med langtkommen prostatakreft hvor det i dag finnes få behandlingsalternativer, forteller daglig leder i Novartis Norge, Veronika Barrabes.

Målrettet radioaktivt legemiddel godkjent i EU

EU-kommisjonen har godkjent Pluvicto som dermed er den første målrettede radioligandterapien rettet mot progressiv, PSMA-positiv, metastatisk, kastrasjonsresistent prostatakreft.

Publisert Sist oppdatert

Prostatakreft er den mest vanlige formen for kreft blant norske menn. I 10-20% av tilfellene vil kreften utvikle seg til metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft (mCRPC). Ettersom mCRPC er uhelbredelig, er behandlingsmulighetene begrenset til palliasjon.

– Behandlingen vil være et viktig tillegg til behandling av pasienter med langtkommen prostatakreft hvor det i dag finnes få behandlingsalternativer, uttaler daglig leder i Novartis Norge, Veronika Barrabes.

Hun forteller at Novartis ønsker å tilgjengeliggjøre behandlingen for norske pasienter, og er allerede i dialog med Folkehelseinstituttet (FHI) som vil vurdere finansiering basert på en fullstendig metodevurdering der de også vil se på organisatoriske og helseøkonomiske konsekvenser ved innføring av behandlingen.

Radioligandterapi (RLT) er et prinsipp som tar målrettet behandling til et nytt nivå. – De radioaktive partiklene som er festet til et molekyl målrettet mot kreftceller i prostata, avdekker både hvilke organer prostatakreftpasienten har spredning til og samtidig dreper prostatakreftcellene ved at de bestråles fra innsiden av cellene (intracellulær stråling), uttaler Barrabes.

Målrettet behandling

Pluvicto er en presisjonsbehandling som kombinerer en målrettet antistoff (ligand) med et terapeutisk radioisotop (en radioaktiv partikkel). Etter administrering i blodet binder Pluvicto seg til prostatakreftceller som uttrykker PSMA13 (prostataspesifikt membranantigen). Når bindingen er oppstått forårsaker utslippet fra radioisotopet skader på kreftcellene, forstyrrer deres evne til å dele seg og utløser celledød. Strålingen fra radioisotopet virker over veldig korte avstander for å begrense skade på omkringliggende normale celler.

Pluvicto er effektiv til å øke tiden pasienter lever uten at kreften blir verre, og tiden de lever generelt.

Økt overlevelse

EU-godkjenningen baserer seg på fase 3-studien VISION som nådde begge sine primære endepunkter. Totaloverlevelsen (OS) og radiografisk progresjonsfri overlevelse (rPFS) var signifikant bedre hos pasienter som ble behandlet med Pluvicto (177Lu-PSMA-617). Pasientene oppnådde en 38 prosent redusert risiko for død (OS) og 67 prosent redusert risiko for sykdomsprogresjon (rPFS). 831 pasienter med progressiv, metastatisk, kastrasjonsresistent og PSMA-positiv prostatakreft, ble 551 pasienter behandlet med Pluvicto sammen med andre behandlinger for prostatakreft (beste standardbehandling) og 280 ble kun gitt standardbehandling. Studien viste at pasienter som fikk Pluvicto levde i gjennomsnitt i 8,7 måneder uten at kreften ble verre, sammenlignet med 3,4 måneder i gjennomsnitt for de som kun ble behandlet med standardbehandling. I tillegg levde pasienter behandlet med Pluvicto i gjennomsnitt 15,3 måneder, mens de som mottok standardbehandling levde i 11,3 måneder.

Studien ble presentert på ASCO i 2021 og høstet betydelig interesse blant urologer.

– Denne studien har pågått i en årrekke og mange med meg begynte å tvile på om resultatene fra studien ville vise effekt av behandlingen. Men resultatene er oppløftende. Dette er et legemiddel som vi nå kan konkludere med forlenger livet til pasientene sa Daniel Heinrich da vi intervjuet ham etter at studien var lagt frem på ASCO. Han er kreftoverlege og leder av Norsk onkologisk forening. Slik forklarer Heinrich hvordan det radioaktive legemidlet virker og hvilken relevans det har i behandlingen av prostatakreftpasienter.

Stort behov for ny behandling

Heinrich forteller at dette er en pasientgruppe som har et stort behov for nye behandlingsalternativer.

Pasienter med metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft har bare 15 prosent sjanse for overleve i 5 år og trenger nye behandlingsmuligheter. Å legge 177Lu-PSMA-617 til standardbehandlingen for pasienter med metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft der kreften har utviklet seg etter kjemoterapi og hormonterapi forlenget livet med fire måneder og utsatte tiden til kreften kom tilbake. Vi ser også at 177Lu-PSMA-617 er godt tolerert og det oppstod ingen bivirkninger som ikke var forventet, sier han.

Powered by Labrador CMS