Behandling med Tecentriq og Avastin etter operasjon resulterte i en statistisk signifikant forbedring i residivfri overlevelse (RFS) for personer med hepatocellulært karsinom (HCC) som hadde høy risiko for tilbakefall.

Immunterapikombinasjon reduserer risikoen for tilbakefall av leverkreft

Pasienter med leverkreft fikk færre tilbakefall når de ble behandlet med immunterapien Tecentriq (atezolizumab) og det målrettede legemidlet Avastin (bevacizumab) etter operasjon.

Publisert Sist oppdatert

Det forteller Roche i en pressemelding. Selskapet hevdet at det er første gang en slik medikamentkombinasjon har vist en fordel i adjuvant setting.

Roche går imidlertid ikke ut med noen konkrete data. Selskapet sier at de vil presentere resultatene fra fase 3-studien IMBrave050 på en kommende legemiddelkongress. Selskapet sier at de også vil sende inn og diskutere datene med FDA og EMA.

Tecentriq-Avastin-kombinasjonen er allerede godkjent for behandling av leverkreft som ikke kan fjernes kirurgisk.

IMBrave050 testet ut Tecentriq-Avastin-kombinasjonen på 660 personer med hepatocellulært karsinom (HCC) med høy risiko for tilbakefall av sykdom. Halvparten ble randomiserte til å motta de to legemidlene etter operasjon (adjuvant) mens den andre halvparten kun ble "aktivt overvåket" for sykdom.

Studiens mål var å evaluere graden av "residivfri overlevelse", eller hvor lenge pasientene gikk før sykdommen kom tilbake eller de døde. Roche sier at de ved en interim datagjennomgang fant at behandling var assosiert med en statistisk signifikant forbedring i residivfri overlevelse (RFS).

Studien vurderer også totaloverlevelse (OS), men disse dataene er ennå ikke modne.

– Opp til 70 prosent av de med med tidlig stadium HCC få tilbakefall etter operasjonen, noe som er assosiert med dårligere prognose og kortere overlevelse. IMbrave050 er den første fase 3-studien som viser at en kombinasjon med kreftimmunterapi reduserte risikoen for tilbakefall hos personer med denne typen HCC. Det sier Levi Garraway som er Chief Medical Officer og Head of Global Product Development i Roche. – Vi er begeistret over den kliniske fordelen som denne adjuvante Tecentriq-kombinasjonen kan gi til personer med tidlig leverkreft, og vi ser frem til å se mer modne data for å bekrefte fordelen ytterligere, sier han.

Powered by Labrador CMS