GIR RÅD: Lungekreftekspertene som nå tar plass i BerGenBios advisory board er Enriqueta Felip (t.v.), John Heymach, Solange Peters og Tony Mok
GIR RÅD: Lungekreftekspertene som nå tar plass i BerGenBios advisory board er Enriqueta Felip (t.v.), John Heymach, Solange Peters og Tony Mok

BerGenBio får med seg internasjonale lungekrefteksperter

Fire internasjonale eksperter på ikke-småcellet lungekreft blir vitenskapelige rådgivere for det norske legemiddelselskapet.

Publisert Sist oppdatert

– Vi er veldig fornøyde med å ha samlet en gruppe ledende internasjonale eksperter på ikke-småcellet lungekreft for å støtte og veilede oss i det videre arbeidet. Deres ekspertise vil spille en vesentlig rolle når vi nå skal utforske bemcentinib i førstelinje-pasienter som gjennomgår standard behandling med ikke-småcellet lungekreft med STK11-mutasjoner, sier Martin Olin, administrerende direktør i BerGenBio.

Martin Olin, administrerende direktør i BerGenBio
Martin Olin, administrerende direktør i BerGenBio

Olin sier at kompetansen til de vitenskapelige rådgiverne blir viktig når selskapet skal evaluere bemcentinib og dets potensial til å hjelpe de pasientene som i dag har en dårlig prognose. Selskapet har allerede igangsatt en fase 1b/2a-studie, som skal evaluere bemcentinib i førstelinje-behandling hos pasienter med ikke-småcellet lungekreft med STK11-mutasjoner.

Dette er rådgiverne

Medlemmene som nå tar plass i BerGenBios advisory board er Enriqueta Felip, John Heymach, Tony Mok og Solange Peters som skal bidra med sin erfaring og fagkunnskap for selskapet.

Enriqueta Felip er professor i medisin ved Universitat de Vic i Spania og leder lungekreftstudiene ved Vall d’Hebron universitetssykehus. Hun er president i Den spanske foreningen for medisinsk onkologi (SEOM) og satt tidligere i styret i Den internasjonale organisasjonen for studier av lungekreft (IASLC).

John Heymach er leder for thorax,- hode- og nakkemedisinsk onkologi ved MD Anderson Cancer Center i Texas i USA. Han er hovedutprøver i flere lungekreftsstudier finansiert av Det nasjonale kreftinstituttet i USA (NCI), stiftelsen LUNGevity og Den amerikanske organisasjonen for kreftforskning (AACR).

Tony Mok er professor og styreleder for avdelingen for klinisk onkologi ved Det kinesiske universitetet i Hong Kong. Han er stipendiat i American Society of Clinical Oncology (ASCO) og tidligere vært president i Den internasjonale organisasjonen for studier av lungekreft (IASLC).

Solange Peters er professor og leder for medisinsk onkologi og thorax-maligniteter ved avdelingen for onkologi ved Universitet i Lausanne i Sveits. Hun var inntil nylig president for European Society for Medical Oncology (ESMO) og tidligere styremedlem i Den internasjonale organisasjonen for studier av lungekreft (IASLC).

Powered by Labrador CMS