NY LEDERGRUPPE: Etter et omfattende omorganisering har det bitt etablert en ny ledergruppe i Novartis Norge. Nederst f.v. Øystein Bach (Marketing Director), Helene H. Skatvedt (Head Legal Norge), Veronika Barrabés (Country Manager/Daglig leder), Veronica Gran (Director Value & Access), Wenche Hægh (Business Excellence & Execution Director). Øverst f.v. Karine Skaret (Head of Communications and Patient Engagement), Eli Bergli (Healthcare Partnership Director), Kari Rolfsjord (Director Public Affairs), Barbra Terjesen (Customer Engagement Director) og Tarje Bergdahl (Medical Director).
NY LEDERGRUPPE: Etter et omfattende omorganisering har det bitt etablert en ny ledergruppe i Novartis Norge. Nederst f.v. Øystein Bach (Marketing Director), Helene H. Skatvedt (Head Legal Norge), Veronika Barrabés (Country Manager/Daglig leder), Veronica Gran (Director Value & Access), Wenche Hægh (Business Excellence & Execution Director). Øverst f.v. Karine Skaret (Head of Communications and Patient Engagement), Eli Bergli (Healthcare Partnership Director), Kari Rolfsjord (Director Public Affairs), Barbra Terjesen (Customer Engagement Director) og Tarje Bergdahl (Medical Director).

Dette er den nye lederegruppen i Novartis Norge

Novartis er i hele verden i gang med en omfattende endring for å skape en enklere og mer slagkraftig organisasjonsmodell. Det gjør at daglig leder for Novartis Norge Veronika Barrabés har gjort store endringer i den norske organisasjonen og etablert en ny ledergruppe.

Publisert

– Jeg er glad for at vi har fått på plass en offensiv og nyskapende ledergruppe i Novartis Norge. Vi har vært gjennom en endringsprosess den siste tiden, og vil fremover bli mer landsfokusert. Det gir oss større mulighet til å tilpasse oss lokale behov, og bli en mer relevant partner for den norske helsesektoren, sier daglig leder for Novartis Norge Veronika Barrabés.

Novartis sin administrerende direktør Vas Narasimhan slår sammen onkologi- og farmaenheten.
Novartis sin administrerende direktør Vas Narasimhan slår sammen onkologi- og farmaenheten.

I fjor sommer satte Novartis sin administrerende direktør Vas Narasimhan i gang en betydelig reorganisering. Det resulterte at selskapet slår sammen de to enhetene pharma og onkologi til én sterk enhet for nyskapende medisiner med navnet Innovative Medicines. Etter sommeren har organisasjonsendringen blitt gjennomført i Novatis-selskaper over hele verden og Norge er intet unntak. Omorganiseringen har gjort at det norske datterselskapet har fått en ny ledergruppe.

Fortsetter som sjef

Veronika Barrabés fortsetter som daglig leder i Norge og skal fremover ha et sterkere fokus og mandat for Novartis Norge.

– Jeg gleder meg til å arbeide sammen med kompetente og engasjerte kollegaer, hvor fokuset er å bringe nyskapende legemidler til pasienter i Norge i samarbeid med nåværende og fremtidige partnere, sier Barrabés i en pressemelding.

– Legemidler er en viktig innsatsfaktor i helsevesenet og vi tror vi kan gjøre mer og tenke nytt for at norske pasienter raskt kan ta i bruk nyskapende legemidler til rett tid, understreker Barrabés.

Dette er ledergruppen

Den nye ledergruppen til Novartis består av disse personene:

Veronika Barrabés, Country Manager/Daglig leder

Veronika Barrabésfortsetter som daglig leder i Norge, men med et sterkere fokus og mandat for Novartis Norge. Veronika, har lang erfaring innen legemiddelindustrien og har vært i Novartis siden 2006. Hun har i denne perioden hatt både norske og nordiske stillinger, i tillegg til ulike styreverv innen helseindustrien. For tiden er hun styreleder i LMI og styremedlem i NHO og NHO Geneo.

Eli Bergli, Healthcare Partnership Director

Eli Bergli kommer fra stillingen som Medical Head innen kreftområdet i Novartis, vil lede en avdeling som, i partnerskap med helsesektoren og organisasjoner, bidrar til å belyse og finne innovative løsninger på utfordringer for å bedre pasientbehandlingen. Hun har over 25 års erfaring fra legemiddelindustrien og har i løpet av årene hatt ulike roller i flere internasjonale legemiddelfirmaer. Eli er utdannet fysiolog, med en master innen nyrefysiologi.

Tarje Bergdahl, Medical Director

Tarje Bergdahl går inn i rollen som Medical Director med ansvar for implementering av de medisinske fokusområdene i Novartis. Herunder å utvikle og få nye medisiner på markedet, datagenerering og skape plattformer for vitenskapelig samarbeid. Dette gjennom et medisinsk team som vil jobbe tett opp mot ulike eksterne aktører. Han har lang fartstid i Legemiddelindustrien både i Norge og Norden og kommer fra en rolle som Nordic Medical Director Oncology.

Veronica Gran, Director Value & Access

Veronica Gran trer inn i rollen som Value & Access Director for Novartis Norge, og vil med det lede arbeidet med å sikre markedstilgang for hele Novartis’ legemiddelportefølje, nå også kreftlegemidlene. Veronica er utdannet helseøkonom fra Universitet i Oslo og har jobbet med Market Access-relaterte problemstillinger i legemiddelindustrien i snart 15 år, hvorav de siste 8 årene som leder for Markedstilgang i den tidligere Pharma-delen av Novartis Norge.

Barbra Terjesen, Customer Engagement Director

Barbra Terjesen trer inn i rollen som Customer Engagement Director, og vil lede avdelingen som har det daglig samarbeidet med norske sykehus og klinikere, med mål om å gi bedre pasientbehandling og finne de riktige pasienter for Novartis sine legemidler. Hun har lang erfaring fra ulike roller og terapiområder innen legemiddelindustrien, og har jobbet i Novartis Norge siden 2007. Barbra har en master i nevrofysiologi fra Universitetet i Bergen.

Øystein Bach, Marketing Director

Øystein Bach går inn i rollen som Marketing Director. Han vil lede markedsavdelingen som har ansvaret for strategi og markedsføring av prioriterte medikamenter i Novartis sin portefølje. Han har økonomiutdannelse fra Norge og USA og har siden 2000 hatt en rekke kommersielle roller i Novartis. Han kommer nå fra en posisjon som Nordic Marketing lead.

Wenche Hægh, Business Excellence & Execution Director

Wenche Hægh går inn i rollen som Business Excellence & Execution Director. Hun vil lede avdelingen som har det daglige ansvaret for etablerte produkter, samt våre team med ansvar for omnichannel og digitale plattformer, analysearbeid og bedriftskoordinatorer. Hun har 25 års erfaring fra Legemiddelindustrien, og har bred erfaring fra kommersielle og strategiske roller i Norge og Norden.

Kari Rolfsjord, Director Public Affairs

Kari fortsetter i sin stilling som Public Affairs Director, og vil lede arbeidet for myndighetskontakt på vegne av Novartis Norge. Kari har jobbet i Novartis siden 2017 og har i løpet av årene hatt ulike roller i Market Access og Public Affaris i og utenfor Norge. Hun har en utdanningsbakgrunn fra journalistikk, politikk og økonomi.

Helene H Skatvedt, Head Legal Norge

Helene fortsetter som internadvokat i Novartis Norge, en rolle hun har hatt siden 2016. Hun vil fortsette å gi praktiske og strategiske råd til hele det norske teamet.

Karine Skaret, Head of Communications and Patient Engagement

Karine fortsetter i rollen som kommunikasjonssjef for Novartis Norge, en rolle hun har hatt siden 2021. I tillegg vil hun nå få ansvar for kontakt med pasientforeninger. Karine er utdannet psykolog, og har bakgrunn fra politikk som politisk rådgiver i ulike departement og som pressekontakt for Siv Jensen på Stortinget.

Powered by Labrador CMS