Høyesterett har kommet til at prostatakraft ikke kan regnes som yrkessykdom for brannmenn.

Høyesterett: Prostatakreft kan ikke anses som yrkesskade for brannmenn

I en ny avgjørelse har Høyesterett kommet til at prostatakraft ikke kan regnes som yrkessykdom for brannmenn. Kreftforeningen tar saken til Stortinget.

Publisert

En tidligere brannmann fikk i 2011 prostatakreft og fremsatte krav om å få sykdommen godkjent som yrkesskade. Nav avviste brannmannens krav om yrkesskadeerstatning og fikk medhold i Trygderetten og lagmannsretten. Brannmannen, som nå er i slutten av 70-årene, anket til Høyesterett.

Usikker sammenheng

Retten har kommet til at sammenhengen mellom prostatakreft og påvirkningen som brannmenn utsettes for, er usikker.

Det kan med dagens medisinske kunnskap ikke anses som overveiende sannsynlig at eksponeringen i brannmannsyrket er egnet til å fremkalle prostatakreft. Vilkåret for å få godkjent sykdommen som yrkesskade er dermed ikke oppfylt, heter det i dommen.

Mener dommen er for streng

– Vi mener dommen er svært streng, og at det stilles for strenge krav til bevis, sier Fagforbundets advokat Anne-Gry Rønning-Aaby i en pressemelding.

Hun mener det er svært beklagelig at Høyesterett har opprettholdt Trygderettens avgjørelse. Brannmannen selv mener saken nå bør tas opp i Stortinget for å få snudd regelverket, slik at ikke hver enkelt brannmann må fremme bevis i sakene sine.

Fortsetter kampen

Generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen betegner i en pressemelding avgjørelsen for et enormt nederlag. Hun mener dommen innebærer at det nesten er umulig for brannfolk, og andre i lignende risikoyrker, å bevise at sykdommen skyldes jobben.

Kreftforeningens generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross mener dommen innebærer at det nesten er umulig for brannfolk, og andre i lignende risikoyrker, å bevise at sykdommen skyldes jobben..

– Dermed får de heller ikke yrkesskadeerstatning. Dette er virkelig en stor skuffelse, sier hun.

Hun lover at Kreftforeningen vil arbeide for å endre loven, og trekker fram at Canada, Australia og deler av USA har et annet system for å avklare yrkesskadeerstatning. Der er det ikke opp til arbeidstaker å bevise at kreftsykdommen skyldes jobben.

– Vi kan lage en lignende ordning i Norge, sier Ross og viser til at Ap, Sp og SV har foreslått å forenkle prosessen for slik erstatning.

– Vi vil legge fullt trykk på politikerne for å få fortgang i prosessen, sier generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen.

Powered by Labrador CMS