– Disse resultatene har potensiale til å føre til et paradigmeskifte i behandlingen av hjertesviktpasienter, sier Thorbjørn Halvorsen, medisinsk ansvarlig i Roche Diagnostics Norge.
– Disse resultatene har potensiale til å føre til et paradigmeskifte i behandlingen av hjertesviktpasienter, sier Thorbjørn Halvorsen, medisinsk ansvarlig i Roche Diagnostics Norge.

Ny behandling øker overlevelsen for pasienter med hjertesvikt

En ny studie har sett på hvordan behandlingsforløpet til pasienter med hjertesvikt kan bedres, blant annet ved hjelp av en norsk test for hjertesvikt. Resultatene var så oppsiktsvekkende at studien måtte avsluttes.

Publisert

Studien har sett på hvordan raskere opptrapping til 100 prosent av anbefalt dosering av legemidler, basert på bruk av diagnostiske verktøy i oppfølgingen av pasientene, kan gi bedre livskvalitet, færre sykehusinnleggelser og økt overlevelse for pasientene.

– Før denne studien har det vært lite kunnskap om hvilken terapeutisk tilnærming som er best for pasienter etter akutt hjertesviktinnleggelse, inkludert hvilke legemidler som bør forskrives og i hvilke doser. Mange har vært forsiktige med rask opptrapping av legemiddeldosering på grunn av ulik oppfølging og usikkerhet knyttet til hvilken påvirkning det kan ha for pasienten, sier Thorbjørn Halvorsen, medisinsk ansvarlig i Roche Diagnostics Norge.

Måtte stoppe studien

Studien, som har fått navnet STRONG HF (Safety, Tolerability and Efficacy of Rapid Optimization, Helped by NT-proBNP testinG, of Heart Failure Therapies), måtte avsluttes tidlig fordi effekten hos studiepasientene som fikk optimalt behandlingsforløp var overlegen sammenlignet med de som fikk den vanlige behandlingen - og det ble ansett som uetisk å fortsette vanlig behandling.

Resultatene fra studien ble delt på American Heart Association sin Late-Breaking Scientific Session og er også publisert i Lancet.

Paradigmeskifte

– Det er veldig gledelig med disse resultatene, og de har potensiale til å føre til et paradigmeskifte i behandlingen av hjertesviktpasienter. Å innføre dette behandlingsforløpet vil kunne redusere antall dødsfall og reinnleggelser med hjertesvikt betydelig, samt øke livskvaliteten for pasientene, sier Halvorsen.

I STRONG HF-studien har man brukt Roche sin test Roche Elecsys NT-proBNP biomarkør. Denne tester for et hjertehormon som frigjøres i blodet når hjerteveggen strekkes, og er en biomarkør som kan hjelpe til å diagnostisere personer man mistenker kan ha hjertesvikt. Den kan også brukes til å vurdere risikoen hos pasienter med akutt koronarsyndrom og som et hjelpemiddel til å vurdere økt risiko for kardiovaskulære hendelser og dødelighet hos pasienter med stabil koronarsykdom. Testen som gjør det mulig å diagnostisere hjertesvikt ved hjelp av blodprøver er faktisk en norsk oppfinnelse, av professor dr. med. Christian Hall.

– Studien skisserer at de legemidlene som er anbefalt ved hjertesvikt trygt kan trappes opp mot slutten av en akutt hjertesviktinnleggelse, og etter utskrivning, under tett kontroll og vurdering av tegn og symptomer på hjertesvikt og nyresvikt, samt analysering av kalium og Roche Elecsys NT-proBNP, sier Halvorsen.

Powered by Labrador CMS