Marit Lind skal lede foretaksgruppen i en svært krevende situasjon
Marit Lind skal lede foretaksgruppen i en svært krevende situasjon

Marit Lind konstitueres som direktør i Helse Nord

Styret i Helse Nord RHF har konstituert Marit Lind som administrerende direktør etter at Cecilie Daae gikk av som administrerende direktør

Publisert

Etter at Cecilie Daae tidligere i november uventet gikk av som administrerende direktør i det regionale helseforetaket, er styret i gang med rekruttering av ny direktør. Inntil ny direktør er på plass, har styret konstituert Lind som direktør. Marit Lind kommer fra stillingen som viseadministrerende direktør i Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

– Helse Nord RHF er i en ekstra sårbar fase frem til ny fast ansatt administrerende direktør kommer på plass i løpet av våren/sommeren 2023. Samtidig er foretaksgruppa i en svært krevende situasjon for å innrette helsetjenesten på en måte som vil være faglig, bemanningsmessig og økonomisk bærekraftig i et langsiktig perspektiv. Styret ser det derfor som svært viktig at Helse Nord RHF får på plass en konstituert administrerende direktør som har nødvendig helsefaglig tyngde i tillegg til toppledererfaring fra spesialisthelsetjenesten, sier styreleder i Helse Nord RHF, Renate Larsen.

Allsidig ledererfaring

Marit Lind er utdannet sykepleier, har en master i ledelse (MBA) og har bred erfaring som toppleder i spesialisthelsetjenesten og fra ulike styreverv. Hun har jobbet 17 år i kommune- og spesialisthelsetjenesten i Tønsberg før hun kom tilbake til Nord-Norge og Tromsø i 2005.

Lind har arbeidet mer enn 15 år i UNN, og kjenner helseregionen godt. Hun har i to perioder vært konstituert administrerende direktør i UNN. Lind har i tillegg til lederjobben i UNN en 20 prosent bistilling ved Forsvarets forskningsinstitutt. Hun har innehatt flere styreverv, blant annet åtte år i fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø.

– Jeg påtar meg oppdraget med respekt og ydmykhet. Jeg ser frem til å samarbeide med mange dyktige fagfolk i hele regionen. Det blir viktig å skape forståelse for hvorfor vi må gjøre endringer, slik at vi fremover skal kunne sikre likeverdige helsetjenester av god kvalitet til befolkningen i Nord-Norge. Da må vi ha en organisering av helsetjenesten som lar seg bemanne, sier Marit Lind.

Lind er konstituert fra 23. november 2022 fram til ny administrerende direktør er på plass. Hun vil bruke noen dager på å avlevere oppgaver hun har ansvar for i UNN, før hun 1. desember har sin første fulle arbeidsdag som direktør i det regionale helseforetaket.

Powered by Labrador CMS