ÅPEN FOR PRISFORHANDLINGER: Fungerende områdedirektør i Legemiddelverket Einar Andreassen.
ÅPEN FOR PRISFORHANDLINGER: Fungerende områdedirektør i Legemiddelverket Einar Andreassen.

Ny slankemedisin nektes blå resept - ber produsenten gi rabatt

Legemiddelverket vil ikke gi blå resept til legemidlet Wegovy (semaglutid) til behandling av overvekt og fedme. Den er for dyr i forhold til den dokumenterte helseeffekten, mener fungerende områdedirektør Einar Andreassen i Legemiddelverket.

Publisert Sist oppdatert

Legemiddelfirmaet Novo Nordisk, har markedsført Wegovy i Norge siden januar da legemidlet fikk markedsføringstillatelse. Legemiddelet er tilgjengelig på hvit resept. Det betyr at pasienten selv betaler for behandlingen. Dersom Legemiddelverket hadde innvilget blå resept ville pasientene fått dekket behandlingen gjennom Folketrygden. Avslaget betyr også at legemidlet foreløpig ikke blir den nye storselgeren for Novo Nordisk.

Godkjent mot overvekt og fedme

Legemidlet er godkjent for behandling av overvekt hos pasienter med kroppsmasseindeks (BMI) fra 30, eller fra 27 dersom man har visse tilleggstilstander som kan medføre risiko. Det skal brukes i tillegg til diett og økt fysisk aktivitet.

Slankemedisinen har vist lovende resultater, med vektreduksjon på 20 prosent eller mer for hver tredje person som har testet medisinen.

Ikke kostnadseffektivt

Det samme legemiddelet er også markedsført i Danmark, hvor Legemiddelstyrelsen har avvist å gi pasienter offentlig tilskudd for behandlingen. Nå fatter altså den norske legemiddelmyndigheten den samme beslutningen.

Legemiddelverkets avslag begrunnes med at legemidlet ikke er kostnadseffektivt, det vil si at det er for dyrt i forhold til dokumenterte helseeffekter, sett i lys av sykdommens alvorlighet.

Vil forhandle pris

Novo Nordisk har dokumentert at Wegovy er et godt legemiddel for å oppnå vektreduksjon i opptil to år, men om man slutter med behandling går de fleste opp i vekt igjen. Vektreduksjonen er større enn det som er vist for legemidler som er tilgjengelige for behandling av fedme fra før, skriver Legemiddelverket i en pressemelding.

– Helseeffektene veier imidlertid ikke opp for prisen når vi vurderer legemidlet etter de prioriteringskriteriene som Stortinget har gitt oss. Vi er åpne for å forhandle om pris dersom firmaet ønsker dette, sier fungerende områdedirektør Einar Andreassen.

Verdivurdering

Avslaget er basert på verdivurderinger og beregninger gjort i en metodevurdering, noe Legemiddelverket alltid gjør av nye legemidler før de eventuelt kan finansieres av det offentlige.

Vedtaket har, som alltid i slike saker, tre ukers klagefrist. Metodevurderingen for dette legemiddelet og selve vedtaket vil publiseres så snart vi får tilbakemelding fra Novo Nordisk knyttet til informasjon som eventuelt skal unntas offentlighet av konkurransemessige hensyn, opplyser Legemiddelverket.


Powered by Labrador CMS