Nå tildeles kommuner i landet 240 millioner kroner i støtte til såkalte ALIS-avtaler som er nødvendige for å bli fastlege.
Nå tildeles kommuner i landet 240 millioner kroner i støtte til såkalte ALIS-avtaler som er nødvendige for å bli fastlege.

240 millioner kroner til flere spesialister i allmennmedisin

For å jobbe som fastlege må man ha spesialisering i allmennmedisin. Nå deler Helsedirektoratet ut millionsum til kommunene i økonomisk støtte.

Publisert

– I årene som kommer vil trenge enda flere leger som spesialiserer seg i allmennmedisin og blir fastlege. Da er det gledelig at antallet ALIS-kandidater det er søkt om tilskudd til, er mer enn doblet siden i fjor, sier divisjonsdirektør Johan Torgersen i Helsedirektoratet i en pressemelding.

En ALIS-avtale er en avtale mellom en kommune og en lege i spesialisering i allmennmedisin.

For å bli fastlege, kreves en ALIS-avtale mellom legen og kommunen. Nå deler Helsedirektoratet ut 240 millioner kroner i tilskudd til kommuner over hele landet. Tilskuddet skal bidra til å dekke kommunenes merkostnader når de inngår avtaler med leger som ønsker å spesialisere seg.

Utgiftene kommunen bruker på forskriftsfestet veiledning til leger som er under spesialisering i allmennmedisin, og som ikke lager en ALIS-avtale, støttes også av ordningen. Midlene skal tilrettelegge for en trygg og forutsigbar spesialisering og bidra til at flere vil velge fastlegeyrket.

Ved slutten av 2021 hadde 64 prosent av fastlegene gjennomført spesialisering i allmennmedisin, og tallet har økt gradvis de siste årene. Tiltaket er en del av handlingsplanen for allmennlegetjenesten.

Powered by Labrador CMS